Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

668,751
22
210
182
56,428

Liên kết

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KHÓA 10 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2014 - 2015 (Thi lần 2)
Cập nhật 24/08/2015 Lượt xem 283

Thứ-ngày
(Năm 2015)

Giờ thi

Môn thi

Lớp

Số HS
dự thi

Phòng
thi

THỨ BA
25/8

SÁNG
7H15'

Anh văn chuyên ngành Kế toán

KT K10

8

P2

THỨ NĂM
27/8

TỐI
19H15'

Tin học

KT K10 - tối + HCVP

2

P. MÁY

Excel nâng cao

KT K10 - tối

1

Lý thuyết TC-TT-TD

KT K10 - tối

1

Kỹ năng giao tiếp

HCVP

1

Luật hành chính

HCVP

1

THỨ BẢY
29/8

SÁNG
7H15'

Luật kinh tế

KT K10

1

P2

Marketing

KT K10

1

Kinh tế vi mô

KT K10 - tối

2

CHIỀU
14H00'

Luật kinh tế

KT K10 - tối

1

P2

Kinh tế chính trị

KT K10 - tối

1

CHỦ NHẬT
30/8

CHIỀU
14H00'

Nguyên lý kế toán

KT K10 - tối

2

P2

Anh văn chuyên ngành Kế toán

KT K10 - tối

6

Lý thuyết thống kê

KT K10 - tối

2

CHỦ NHẬT
06/9

CHIỀU
14H00'

Tài chính doanh nghiệp

KT K10 - tối

2

P2

Ứng phó biến đổi khí hậu

KT K10 - tối

1

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết