TUYỂN SINH NGHỀ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN VÀ NGHỀ DINH DƯỠNG HỌC ĐƯỜNG - THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 01 THÁNG. KHAI GIẢNG LIÊN TỤC TRONG THÁNG.

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

862,788
11
291
444
86,008

Liên kết

Trang nhất » Tra cứu văn bản » V.Bản Bộ LĐ TB & XH

Thông tư Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề

Ngày tạo 19/10/2013 
Thông tư Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề

Thông tư  Số: 24/2011/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 21 tháng 09 năm 2011 V/v Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề 

Thông tư Quy định tổ chức và quản lý việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Ngày tạo 19/10/2013 
Thông tư Quy định tổ chức và quản lý việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Thông tư số: 15/2011/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 10 tháng 5 năm 2011 V/v Quy định tổ chức và quản lý việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. 

Thông tư hướng dẫn xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp

Ngày tạo 19/10/2013 
Thông tư hướng dẫn xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp

Thông tư Số: 31/2010/TT- BLĐTBXH ban hành ngày 08 tháng 10 năm 2010 V/v Hướng dẫn xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp

Quyết định số 62/2008/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Về việc ban hành hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong đào tạo nghề

Ngày tạo 19/10/2013 
Quyết định số 62/2008/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Về việc ban hành hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong đào tạo nghề

Quyết định số 62/2008/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Về việc ban hành hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong đào tạo nghề

1
Kích thước trang:
select
Trang: của 1

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết