TUYỂN SINH NGHỀ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN VÀ NGHỀ DINH DƯỠNG HỌC ĐƯỜNG - THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 01 THÁNG. KHAI GIẢNG LIÊN TỤC TRONG THÁNG.

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

862,660
10
163
444
85,880

Liên kết

Nhu cầu phát triển nhân lực các ngành kinh tế
Cập nhật 22/10/2014 Lượt xem 1448

Theo định hướng chiến lược của Đảng, đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ chiếm khoảng 85% trong GDP, tỷ lệ lao động nông nghiệp còn khoảng 30% trong lao động xã hội. Do đó, nền kinh tế cần có đội ngũ lao động có kiến thức, kỹ năng nghề với cơ cấu và trình độ phù hợp. Người lao động và người học nghề cũng cần chọn cho mình một nghề phù hợp với khả năng, điều kiện của gia đình, bản thân, đồng thời đáp ứng được nhu cầu xã hội trong thời gian tới.

Theo dự báo của Bộ Lao động Thương binh &Xã hội và Tổng cục dạy nghề (1) tr 65-79 nhu cầu nhân lực các khu vực kinh tế đến năm 2020 như sau:

1. Nhu cầu nhân lực khu vực Công nghiệp – Xây dựng đến năm 2020:

 

Nhu cầu lao động qua đào tạo

2010

2011

2015

2020

Tổng số nhân lực việc làm trong nền kinh tế

48.900

50.000

55.300

62.600

1. Tổng lao động Công nghiệp – Xây dựng

10.800

11.500

15.000

20.000

- % so với tổng lao động việc làm trong nền kinh tế

22%

23%

27%

31%

- Tổng lao động qua đào tạo

7.500

8.000

11.300

16.000

2. Tổng lao động dịch vụ

13.000

13.500

15.100

18.200

- % so với tổng lao động việc làm trong nền kinh tế

26.8%

27%

27%

29%

- Tổng lao động qua đào tạo

8.700

9.100

12.000

16.000

3. Tổng lao động trong khu vực nông lâm ngư nghiệp

24.900

25.000

25.000

24.000

- % so với tổng lao động việc làm trong nền kinh tế

51%

50%

46%

38%

- Lao động trong khu vực nông lâm ngư nghiệp qua đào tạo

3.850

4.300

7.000

12.000

 

Nhân lực khu vực Công nghiệp – Xây dựng gồm các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp cơ khí, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng, công nghiệp khai khoáng, luyện kim, hóa chất, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sản xuất điện, phân phối điện, khí đốt và nước.

Nhân lực ngành công nghiệp tăng từ 7.9 triệu người năm 2010 lên 10 triệu người vào năm 2015 và 12 triệu người vào năm 2020.

Tổng số nhân lực qua đào tạo năm 2015 khoảng 8.2 triệu người đạt tỷ lệ 82% và khoảng 11 triệu người vào năm 2020 đạt tỷ lệ 92% so với tổng số nguồn nhân lực công nghiệp; trong đó bậc sơ cấp nghề chiếm khoảng 66% năm 2015 và khoảng 51% năm 2020, bậc trung cấp chiếm khoảng 23% năm 2015 và khoảng 31% năm 2020, bậc cao đẳng chiếm khoảng 6.5% năm 2015 và khoảng 7% năm 2020.

TS. Lê Thị Xuân Liên

 

 

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết