TUYỂN SINH NGHỀ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN VÀ NGHỀ DINH DƯỠNG HỌC ĐƯỜNG - THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 01 THÁNG. KHAI GIẢNG LIÊN TỤC TRONG THÁNG.

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

950,947
1
14
212
73,549

Liên kết

Trang nhất » Tra cứu văn bản » + Quy chế

ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Ngày tạo 08/09/2015 
ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Điều lệ này quy định về tổ chức và hoạt động của trường trung cấp chuyên nghiệp (sau đây viết tắt là TCCN), bao gồm: tổ chức và quản lý; tổ chức và hoạt động đào tạo; giáo viên, cán bộ, nhân viên; người học; tài sản và tài chính; nhà trường, gia đình và xã hội.

1
Kích thước trang:
select
Trang: của 1

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết