TUYỂN SINH NGHỀ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN VÀ NGHỀ DINH DƯỠNG HỌC ĐƯỜNG - THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 01 THÁNG. KHAI GIẢNG LIÊN TỤC TRONG THÁNG.

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

862,694
2
197
444
85,914

Liên kết

Trang nhất » Giới thiệu » Phòng ban

Phòng Quản trị - Hành chính tổng hợp
Ngày tạo: 04/06/2013   Lượt xem: 899

Chức năng tóm tắt của phòng:

-          Tham mưu cho HĐQT - BGH của nhà trường về công tác Quản trị - Hành chính tổng hợp, tổ chức cán bộ.

-          Tổ chức giao dịch hành chính, trao đổi thông tin giữa HĐQT – BGH với các cơ quan liên quan.

-          Quản lý, lưu trữ hồ sơ của nhà trường, quản lý tài chính và tài sản của nhà trường. Quản lý nhân sư, an ninh trật tự, phòng chống cháy nỗ, vệ sinh môi trường

Nhiệm vụ tóm tắt của phòng:

-          Lưu các công văn đi, công văn đến, quyết định, điều lệ và quy chế ban hành nội bộ.

-          Thường trực công tác Hội đồng tuyển sinh. Xây dựng kế hoạch, đánh giá công tác tuyển sinh hàng năm

-          Chuẩn bị hồ sơ, sổ sách, tài liệu cho các cuộc họp, hội thảo, ký kết. Phối hợp với các phòng liên quan tổ chức các hoạt động sinh hoạt, tuyên truyền, giới thiệu quảng bá.

-          Quản lý con dấu của nhà trường theo quy định về quản lý và sử dụng con dấu của Bộ Công an.

-          Quản lý cơ sở vật chất của nhà trường, dự trù mua sắm, quản lý, bảo vệ, sửa chữa, khấu hao và đánh giá tài sản hàng năm.

-          Quản lý hồ sơ của cán bộ, giảng viên, nhân viên cơ hữu.

-          Thực hiện các chế độ về tiền lương, BHXH, khen thưởng, kỷ luật liên quan đến cán bộ, giáo viên.

Thông tin liên hệ:
Email: hanhchinh12.2005@gmail.com
Điện thoại: 0533 561355

Phòng Quản lý học sinh sinh viên
Ngày tạo: 04/06/2013   Lượt xem: 951

Chức năng tóm tắt của phòng:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác chính trị an ninh, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giáo dục truyền thống đối với học sinh sinh viên trong nhà trường.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về kế hoạch Tuyển sinh, quan hệ Doanh nghiệp, công tác Đoàn thể.

- Quản lý, lưu trữ các loại hồ sơ sổ sách, các văn bản liên quan đến công tác quản lý học sinh – sinh viên.

Nhiệm vụ tóm tắt của phòng:

- Xây dựng các biểu mẫu thông kế, hệ thống sổ sách quản lý HS-SV trong toàn trường.

- Quản lý hồ sơ học sinh sinh viên, trên hệ thống thư viên điện tử của trường, quản lý việc thực hiện quy chế rèn luyện từ khi vào trường đến khi ra trường của HS-SV.

- Thực hiện công tác tuyển sinh. Phối hợp với các phòng ban liên quan tổ chức đón tiếp, tiếp nhận HS-SV tựu trường.

 - Hướng dẫn và thực hiện các chế độ học phí, chế độ trợ cấp xã hội, ưu đãi xã hội đối với HS-SV theo chế độ.

- Quản lý HS-SV và duy trì nội quy, an ninh trật tự. tham gia xét học bổng, xét thi đua khen thưởng và kỷ luật học sinh.

- Phối hợp với các Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh triển khai công tác giới thiệu thực tập tốt nghiệp và việc làm cho học sinh.  

- Tổ chức thực hiện công tác chủ nhiệm, quản lý việc dạy và học.   

Thông tin liên hệ:
Email: quanlyhocsinh12.2005@gmail.com
Điện thoại: 0536 520128

Phòng Kỹ thuật công nghệ & truyền thông
Ngày tạo: 04/06/2013   Lượt xem: 934

Chức năng tóm tắt của phòng:

- Tham mưu cho HĐQT – BGH về việc ứng dụng Kỹ thuật - công nghệ, trang bị, bổ sung thiết bị kỹ thuật của Trường cho từng giai đoạn phát triển. Tham mưu đề ra nội quy và quy định sử dụng  thiết bị chung và  thiết bị các phòng thực hành chuyên ngành

- Quản lý lưu trữ Hồ sơ thiết bị kỹ thuật,  cơ sở vật chất, vật tư, thiết bị kỹ thuật, mạng thông tin điện tử - mạng thông tin truyền thông. của nhà trường.

Nhiệm vụ tóm tắt của phòng:

- Xây dựng các quy định sử dụng, vận hành thiết bị đúng kỹ thuật. Lập kế hoạch bảo dưỡng định kỳ các thiết bị theo lịch.

- Chịu trách nhiệm chính, phổ biến phương pháp vận hành và sử dụng  thiết bị cho Cán bộ, Giáo viên. Nhân viên.

- Theo dõi, sử lý các phát sinh trên hệ thống thiết bị kỹ thuật văn phòng.

- Bảo trì, tu dưỡng các thiết bị kỹ thuật theo chu kỳ thời gian và theo lý lịch thiết bị.

- Thiết kế và quản trị trang web - Nâng cấp kịp thời trang web theo sự phát triển của CNTT.

- Thiết kế các bảng biểu, hình ảnh, băng rôn, quảng cáo… phục vụ các công tác truyền thông của Trường.

 

Phòng Đào tạo
Ngày tạo: 04/06/2013   Lượt xem: 880

Chức năng tóm tắt của phòng:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý và  phát triển đào tạo, về công tác khảo thí, kiểm định và đàm bảo chất lượng đào tạo của nhà trường.

- Quản lý, lưu trữ các loại hồ sơ, văn bản liên quan đến công tác đào tạo.

Nhiệm vụ tóm tắt của phòng:

- Xây dựng kế hoạch đào tạo toàn khóa cho từng năm học phù hợp yêu cầu thực tế của trường.

- Phối hợp với tổ chuyên môn, nghiên cứu, đổi mới các chương trình và phương pháp đào tạo.

- Lập thời khóa biểu, điều phối kế hoạch và tiến độ giảng dạy, theo dõi giờ dạy của giáo viên và quản lý sổ lên lớp, sổ điểm, và các hồ sơ khác liên quan đến công tác đào tạo.

-    Thực hiện nhiệm vụ đánh giá kết quả học tập của HS-SV theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-    Phối hợp tuyển sinh theo kế hoạch, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức xét tuyển, quản lý hồ sơ xét tuyển và trúng tuyển.

Thông tin liên hệ:
Email: daotao12.2005@gmail.com
Điện thoại: 0532 241012

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết