Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

668,807
78
266
182
56,484

Liên kết

QUY ĐỊNH RA ĐỀ THI HỆ TCCN
Cập nhật 08/05/2015 Lượt xem 396

Để thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế công tác tổ chức thi kết thúc học phần (thi học kỳ) và quản lý chất lượng đào tạo, Hiệu trưởng trường Trung cấp Mai Lĩnh yêu cầu giáo viên thực hiện một số quy định về việc ra đề thi, đáp án như sau:

1. Hình thức, số lượng:

Có gửi mẫu kèm theo. Cần lưu ý một số vấn đề sau:

Đề thi được xây dựng dưới dạng văn bản, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, lề trái 2cm; trên, dưới và lề phải 1,5cm. Dạng văn bản, từng đề thi và đáp án được in độc lập và chỉ in trên một mặt giấy (A4), nếu có từ 02 trang trở lên bắt buộc phải đánh số trang.

a. Đối với môn tự luận:

- Phải có ít nhất 02 bộ đề thi khác nhau (không trùng nhau và không có tính chất tương tự hoặc thay thế) cho mỗi học phần/môn.

- Mỗi đề thi phải kèm theo đáp án và thang điểm chi tiết từ 0,25 điểm đến 0,5 điểm tùy thuộc vào từng môn học.

b. Đối với môn thi trắc nghiệm:

- Phải có ít nhất 04 bộ đề thi (sử dụng ít nhất 2 đề trong một phòng thi).

- Đáp án phải xây dựng chi tiết đến 0.25 điểm, kèm theo đề thi.

- Phải có phiếu trả lời kèm theo đề thi

2. Yêu cầu về nội dung và thời lượng:

a. Về nội dung:

- Đề thi phải đáp ứng đòi hỏi của việc kiểm tra, đánh giá chính xác, toàn diện và khách quan chất lượng học tập, nghiên cứu của người học.

- Bộ đề thi phải bao quát kiến thức của toàn bộ học phần/môn thi, đảm bảo tính hoàn chỉnh, đánh giá được khả năng lĩnh hội kiến thức và tư duy sáng tạo của người học.

- Nội dung của mỗi đề thi phải đảm bảo tỷ trọng hợp lý giữa phần tái hiện kiến thức và phần đánh giá khả năng vận dụng sáng tạo của người học, cần chú trọng việc đánh giá năng lực vận dụng và sáng tạo của người học.

- Đề thi mỗi học phần phải đảm bảo tính đồng đều về độ khó giữa các đề thi, tương thích với lượng thời gian làm bài thi quy định đối với học phần/môn thi đó. Nội dung câu hỏi phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, cập nhật kiến thức mới; câu văn mạch lạc, chữ số, ký hiệu, rõ ràng, dễ hiểu, đúng ngữ pháp và mang tính phổ thông.

b. Về thời lượng:

- Từ 60 đến 150 phút đối với đề thi tự luận, từ 60 đến 90 phút đối với đề thi trắc nghiệm. Tùy vào tính chất và số lượng câu hỏi thi để có thời lượng phù hợp.

- Hình thức thi vấn đáp, chỉ gọi vào phòng thi một đợt tối đa 5 học sinh. Học sinh chọn câu hỏi qua bốc thăm và có 10 phút chuẩn bị để trả lời. Thời gian thi vấn đáp tối đa là 10 phút cho mỗi sinh viên (ngoài thời gian chuẩn bị)

3. Quy cách, thời gian nộp:

- Đề thi đựng trong phong bì dán kín. Có chữ ký xác nhận niêm phong.

- Nộp bản in trên giấy A4 và một bản qua Mail cho Phòng Đào tạo trước ngày thi 05 ngày.

- Bên ngoài bì ghi các thông tin: Tên học phần/môn thi, thời lượng, lớp, số thứ tự đề thi, giáo viên ra đề.

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết