TUYỂN SINH NGHỀ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN VÀ NGHỀ DINH DƯỠNG HỌC ĐƯỜNG - THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 01 THÁNG. KHAI GIẢNG LIÊN TỤC TRONG THÁNG.

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

819,134
8
106
365
61,033

Liên kết

KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP SƠ CẤP NGHỀ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN TẠI XÃ VĨNH HÒA
Cập nhật 22/08/2015 Lượt xem 657

Họ và tên

Ngày sinh

Giới
tính

ĐIỂM
TỔNG KẾT

XẾP LOẠI
TN

 

 

Nguyễn Thị

1972

Nữ

7.6

Khá

 

Trần Thị

Hằng

1969

Nữ

7.3

Khá

 

Nguyễn Thị

Hiền

1964

Nữ

8.5

Giỏi

 

Lê Thị

Hoài

1977

Nữ

8.1

Giỏi

 

Trần Thị

Hoài

1977

Nữ

9.0

Xuất sắc

 

Nguyễn Thị

Hương

1968

Nữ

7.8

Khá

 

Hoàng Thị

Khiêm

1970

Nữ

7.0

Khá

 

Hồ Thị

1970

Nữ

8.3

Giỏi

 

Lê Thị

Linh

1974

Nữ

7.7

Khá

 

Lê Thị

Luyến

1978

Nữ

8.8

Giỏi

 

Trần Thị

Nhi

1967

Nữ

8.7

Giỏi

 

Phan Thị

Quyên

1975

Nữ

8.5

Giỏi

 

Lê Thị

Thảo

1978

Nữ

8.3

Giỏi

 

Lê Thị

Thu

1964

Nữ

8.8

Giỏi

 

Trần Thị

Thương

1989

Nữ

7.3

Khá

 

Phạm Thị

Thường

1970

Nữ

7.8

Khá

 

Nguyễn Thị

Thủy

1963

Nữ

8.7

Giỏi

 

Nguyễn Thị

Tiến

1963

Nữ

7.7

Khá

 

Trần Thị

Xuân

1959

Nữ

8.3

Giỏi

 

Nguyễn Thị

Yên

1985

Nữ

8.8

Giỏi

 

Phạm Thị

Thúy

1976

Nữ

9.2

Xuất sắc

 

Trần Thị Mộng

Điệp

1988

Nữ

7.6

Khá

 

Nguyễn Thị

1977

Nữ

8.7

Giỏi

 

Nguyễn Thị

Tuyển

1979

Nữ

7.1

Khá

 

Trần Thị

Lệ

1970

Nữ

7.5

Khá

 

Trần Thị

Kiều

1974

Nữ

8.5

Giỏi

 

Phạm Thị

Giang

1978

Nữ

9.2

Xuất sắc

 

Nguyễn Thị

Linh

1989

Nữ

8.5

Giỏi

 

Trân Thị

Liên

1956

Nữ

7.0

Khá

 

 

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết