Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

687,178
123
127
138
58,528

Liên kết

Sứ mạng - Tầm nhìn
Cập nhật 03/09/2017 Lượt xem 791

Tầm nhìn 2020

          Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị là nơi đào tạo nguồn nhân lực có trình độ trung cấp  đa ngành, đa nghề, đa lĩnh vực;  bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp theo nhu cầu xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.


Sứ mệnh của Trường

        - Trường Trung cấp Mai Lĩnh  được thành lập ngày 14 tháng 12 năm 2005. Trường hiện tại đang đóng tại 18 Lê Lợi- TP Đông Hà- Tỉnh Quảng Trị với diện tích mặt bằng 5.000m2.

        - Trường đóng trên địa bàn  TP Đông Hà, là Trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của Tỉnh Quảng Trị, vị trí của Thành phố Đông Hà có điều kiện để phát triển các mối quan hệ giao lưu kinh tế- xã hội một cách thuận lợi với cả nước và các nước trong khu vực, đặc biệt là phát triển mạnh các ngành dịch vụ. Cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và xã hội được quan tâm đầu tư và phát triển đã làm cho bộ mặt đô thị phát triển nhanh chóng. TP cũng là nơi tập trung các cơ quan hành chính sự nghiệp đầu ngành của tỉnh, các doanh nghiệp Nhà nước, đã làm tăng thêm nguồn lực cho sự phát triển. Lực lượng lao động ngày càng tăng cả về quy mô và chất lượng, cộng với đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật không ngừng lớn mạnh là động lực lớn cho sự phát triển của TP Đông Hà cũng như của tỉnh Quảng trị.

I. Chiến lược Khoa học công nghệ:

        - Trường tích cực tham gia các chương trình, đề tài nghiên cứu mang tính ứng dụng công nghệ cao vào trong quá trình giảng dạy và ứng dựng thực tế cho sinh viên.

        - Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và phát triển kỹ năng công nghệ cho sinh viên.

        - Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho cán bộ tham gia giảng dạy và sinh viên khi tham gia học tập nghiên cứu tại trường.

II. Chiến lược đối ngoại:

        - Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác với các Trường, các Phân viện đóng trên địa bàn cũng như các trường ở khu vực khác để nhằm liên kết đào tạo. Mở rộng hợp tác QT tiến tới đào tạo sinh viên cho Nước bạn Lào và các nước trên hành lang kinh tế Đông Tây.

        - Hợp tác cùng triển khai cho sinh viên có điều kiện tiếp xúc với môi trường công việc tại các Doanh nghiệp với mục tiêu định hướng sớm nghề nghiệp và cách thức làm việc trong môi trường Doanh nghiệp cho sinh viên.

        - Thu hút các nguồn vốn đầu tư, vốn vay, tài trợ và học bổng cho sinh viên trong trường,  nhằm khuyến khích động viên kịp thời cho sinh viên.

        - Các nội dung của Dự án góp phần thực hiện các mục tiêu trong chiến lược đào tạo, nghiên cứu khoa học và đối ngoại của Trường.

III. Chiến lược đào tạo:

        Trước thách thức về hội nhập vấn đề đổi mới chương trình đào tạo theo chuẩn . Vì vậy trong lộ trình phát triển, các hoạt động đào tạo được định hướng  một số nội dung nhằm phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - Xã hội khu vực & nguồn nhân lực định hướng phát triển của tỉnh hướng  tới năm 2020, với các chương trình và lĩnh vực như sau:

        1. Nâng cao chất lượng đào tạo đa ngành, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh  &  trong khu vực.

        2.Luôn luôn đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng các chương trình đào tạo mang tính thực tế và đạt chuẩn về quy định ngành học và đảm bảo đầu ra hiệu quả theo quy định của Bộ Giáo Dục.        

        3. Tăng cường liên kết đào tạo với các trường có uy tín trong nước, nhằm thu hút sinh viên ở các vùng về tại trường tham gia học tập và nâng cao trình độ ngay tại địa phương.

        4. Đào tạo sinh viên với phẩm chất, đạt chuẩn về kiến thức và kỹ năng, hiểu biết các lĩnh vực quan hệ xã hội.

        5. Xây dựng, đào tạo đội ngũ giảng viên và quản lý có chất lượng.

        6. Xây dựng chương trình bảo vệ Môi trường thiết thực, chuyền tải tới HS – SV và cộng đồng kiến thức bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu toàn cầu.

IV. Định hướng phát triển.

       Bằng nội lực phát triển của nhà Trường và được sự đồng thuận, quan tâm của Chính quyền địa phương, Trường có kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản đáp ứng yêu cầu nâng cấp nhà Trường từ Trung cấp lên Cao đẳng, Đại Học trong lộ trình phát triển, đáp ứng nhu cầu cơ sở vật chất ngày càng tốt hơn, phục vụ cho việc nâng cao chất lượng đào tạo, trang thiết bị dạy học hiện đại, ký túc xá cho học sinh và Giáo viên, trở thành Trường  trọng điểm cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát triển Kinh tế xã hội của khu vực Miền Trung Tây Nguyên và cả nước.

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết