Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

687,168
113
117
138
58,518

Liên kết

LỚP K4TK4A
Cập nhật 06/01/2015 Lượt xem 350


Học phần

TC

Cấu trúc

Ngày học

Thời gian học

Đường lối CM của ĐCS Việt Nam

3

36,9

13/01-26/01/15

Tối T2àT7, ngày CN

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

24,6

03/04-08/04/15

Tối T2àT7, ngày CN


Các tin khác

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết