Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

687,129
74
78
138
58,479

Liên kết

LỚP K4TK4
Cập nhật 06/01/2015 Lượt xem 279


Học phần

TC

Cấu trúc

Ngày học

Thời gian học

Marketing căn bản

3

36,9

06/03-14/03/15

Tối T2àT7, ngày CN

Quản trị dịch vụ

3

36,9

20/03-28/03/15

Tối T2àT7, ngày CN

Kế toán tài chính 1

3

36,9

10/04-18/04/15

Tối T2àT7, ngày CN

Tài chính doanh nghiệp

3

36,9

08/05-16/05/15

Tối T2àT7, ngày CN

Thống kê kinh doanh

3

36,9

22/05-30/05/15

Tối T2àT7, ngày CN

Các tin khác

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết