Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

708,756
115
124
124
49,761

Liên kết

LỚP K4TK4
Cập nhật 31/08/2017 Lượt xem 432


Học phần

TC

Cấu trúc

Ngày thi

Buổi thi

Thời gian thi

Ghi chú

Quản trị học

3

36,9

09/03/15

Ngày

18h00

 

Kinh tế vĩ mô 1

3

36,9

22/03/15

Ngày

13h30

Thi lại lần 1

Nhập môn Tài chính - Tiền tệ

3

36,9

22/03/15

Ngày

15h30

Thi lại lần 1

Toán cao cấp 2

2

24,6

22/03/15

Ngày

15h30

Thi lại lần 1

Quản trị dịch vụ

3

36,9

12/04/15

Ngày

13h30

 

Kế toán tài chính 1

3

36,9

10/05/15

Ngày

13h30

 

Tài chính doanh nghiệp

3

36,9

24/05/15

Ngày

13h30

 

Nguyên lý thống kê

3

36,9

24/05/15

Ngày

15h30

Thi lại lần 1

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

36,9

24/05/15

Ngày

13h30

Thi lại lần 1

Các tin khác

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết