Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

668,792
63
251
182
56,469

Liên kết

LỊCH THI HỌC KỲ 2 - H3K6
Cập nhật 28/05/2015 Lượt xem 295


Môn

Ngày thi

Giờ thi

Phòng thi

Địa lý 11

25/5/2015

7h15'

DL

Lịch sử 11

26/5/2015

7h15'

DL

Hóa học 11

27/5/2015

7h15'

DL

Ngữ văn 11

28/5/2015

7h15'

DL

Vật lý 11

29/5/2015

7h15'

DL

Toán 11

30/5/2015

7h15'

DL

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết