Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

687,072
17
21
138
58,422

Liên kết

KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG ĐỒNG NAI 11KT4401
Cập nhật 22/08/2015 Lượt xem 435

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

CHÍNH
TRỊ

BÁO CÁO
TTTN

CƠ SỞ NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH

ĐIỂM
TỐT NGHIỆP

ĐIỂM
QUY TRÒN

KẾT QUẢ

 

 

Trần Nguyệt

Anh

12/2/1990

9.0

10.0

5.0

8.0

7.55

7.5

Đạt

 

Phạm Hoàng

Đích

10/06/1982

7.0

10.0

4.0

6.5

6.675

6.5

Đạt

 

Nguyễn Thị Kim

Dung

31/08/1984

8.0

10.0

5.0

7.0

7.2

7.0

Đạt

 

Mai Văn

Dũng

4/25/1988

8.0

10.0

5.0

7.5

7.375

7.5

Đạt

 

Nguyễn Thùy

Dương

24/05/1984

8.0

10.0

6.5

5.5

7.2

7.0

Đạt

 

Nguyễn Thị Thôi

Giang

9/10/1985

8.0

10.0

6.5

8.5

8.25

8.5

Đạt

 

Nguyễn Thị Minh

Hằng

4/12/1974

8.0

10.0

7.0

5.5

7.375

7.5

Đạt

 

Trần Thị

Hằng

10/26/1987

8.0

10.0

6.0

6.0

7.2

7.0

Đạt

 

Cao Thị Hồng

Hạnh

25/09/1981

5.0

10.0

4.0

5.0

6.15

6.0

Đạt

 

Nguyễn Thị

Hiên

2/20/1988

5.0

10.0

5.0

5.0

6.5

6.5

Đạt

 

Nguyễn Thị Thu

Hiền

10/24/1989

8.0

10.0

7.0

5.5

7.375

7.5

Đạt

 

Nguyễn Thị Thu

Hiền

09/06/1981

7.0

10.0

5.0

8.0

7.55

7.5

Đạt

 

Nguyễn Đình

Hiếu

3/8/1983

9.0

10.0

5.0

7.5

7.375

7.5

Đạt

 

Phan Chí

Hiếu

29/10/1984

8.0

10.0

3.0

8.0

6.85

7.0

Đạt

 

Ngô Thị

Hoa

7/10/1987

8.0

10.0

5.0

8.0

7.55

7.5

Đạt

 

Lê Thị Thanh

Hoài

20/07/1984

9.0

10.0

6.0

7.5

7.725

7.5

Đạt

 

Nguyễn Thị

Hương

12/10/1989

8.0

10.0

8.0

7.0

8.25

8.5

Đạt

 

Nguyễn Thị

Hường

11/1/1987

8.0

10.0

6.0

8.0

7.9

8.0

Đạt

 

Hoàng Thị Thanh

Huyền

21/07/1985

8.0

10.0

7.0

5.0

7.2

7.0

Đạt

 

Nguyễn Thị

Huyền

6/1/1986

9.0

10.0

7.0

5.0

7.2

7.0

Đạt

 

Nguyễn Thị

Lan

4/22/1987

V

10.0

V

V

3

3.0

Không đạt

 

Lê Thị

Liên

28/07/1990

8.0

10.0

7.0

7.5

8.075

8.0

Đạt

 

Nguyễn Thị Yến

Linh

6/12/1986

7.0

10.0

5.0

5.5

6.675

6.5

Đạt

 

Võ Thị Thùy

Linh

12/23/1984

8.0

10.0

5.0

6.0

6.85

7.0

Đạt

 

Dương Thanh

Luân

3/20/1987

7.0

10.0

4.0

5.5

6.325

6.5

Đạt

 

Nguyễn Thị Tuyết

Mai

1/20/1990

5.0

10.0

3.0

7.0

6.5

6.5

Đạt

 

Đặng Thị

Mãi

1/18/1984

8.0

10.0

3.0

7.5

6.675

6.5

Đạt

 

Nguyễn Thị

Mến

10/25/1986

8.0

10.0

5.0

7.0

7.2

7.0

Đạt

 

Nguyễn Viết

Nam

6/28/1987

8.0

10.0

5.0

6.5

7.025

7.0

Đạt

 

Trần Viết

Nam

12/24/1987

9.0

10.0

7.0

8.0

8.25

8.5

Đạt

 

Lê Thị Hải

Ngân

22/07/1984

9.0

10.0

9.0

7.0

8.6

8.5

Đạt

 

Cao Văn

Nghị

8/11/1981

9.0

10.0

8.0

7.5

8.425

8.5

Đạt

 

Nguyễn Hạnh

Nhân

3/19/1980

7.0

10.0

5.0

7.0

7.2

7.0

Đạt

 

Nguyễn Thị Hồng

Nhạn

3/30/1984

7.0

10.0

5.0

6.0

6.85

7.0

Đạt

 

Đỗ Thị Mỹ

Nhi

9/21/1989

7.0

10.0

3.0

8.0

6.85

7.0

Đạt

 

Lê Văn

Phong

23/03/1985

7.0

10.0

5.0

6.5

7.025

7.0

Đạt

 

Nguyễn Thị Thanh

Phương

5/22/1988

5.0

10.0

6.0

6.0

7.2

7.0

Đạt

 

Nguyễn Thị

Phượng

3/4/1988

7.0

10.0

7.0

7.0

7.9

8.0

Đạt

 

Bùi Văn

Quang

11/20/1987

6.0

10.0

5.0

5.0

6.5

6.5

Đạt

 

Phan Như

Quỳnh

01/01/1990

8.0

10.0

6.0

8.0

7.9

8.0

Đạt

 

Nguyễn Ngọc

Sỹ

8/15/1985

8.0

10.0

7.0

7.0

7.9

8.0

Đạt

 

Lê Thị

Tâm

1/22/1986

9.0

10.0

7.0

6.5

7.725

7.5

Đạt

 

Võ Thành

Tâm

9/17/1989

5.0

10.0

6.0

5.5

7.025

7.0

Đạt

 

Nguyễn Xuân

Thế

3/11/1987

7.0

10.0

6.0

6.0

7.2

7.0

Đạt

 

Trịnh Thị

Thìn

10/5/1984

6.0

10.0

6.5

6.5

7.55

7.5

Đạt

 

Nguyễn Thị

Thương

7/25/1984

6.0

10.0

5.5

9.0

8.075

8.0

Đạt

 

Ngô Thị Thanh

Thuỷ

21/02/1981

7.0

10.0

8.0

9.0

8.95

9.0

Đạt

 

Hoàng Thị Thanh

Thủy

5/1/1985

8.0

10.0

6.0

8.0

7.9

8.0

Đạt

 

Nguyễn Thị

Thủy

8/16/1987

6.0

10.0

5.0

9.0

7.9

8.0

Đạt

 

Trần Thị Bích

Trâm

12/25/1989

6.0

10.0

5.0

7.0

7.2

7.0

Đạt

 

Hoàng Thị Thu

Trang

22/11/1989

7.0

10.0

6.0

7.0

7.55

7.5

Đạt

 

Trần Thu

Trang

10/20/1988

7.0

10.0

4.0

6.0

6.5

6.5

Đạt

 

Trần Thị

Vang

2/6/1989

7.0

10.0

4.0

6.5

6.675

6.5

Đạt

 

Hồ Sỹ

Yên

7/26/1982

5.0

10.0

3.0

7.0

6.5

6.5

Đạt

 

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết