Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

687,172
117
121
138
58,522

Liên kết

KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG ĐỒNG NAI 11KT4402
Cập nhật 24/08/2015 Lượt xem 519

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

CHÍNH TRỊ

BÁO CÁO
TTTN

CƠ SỞ NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH

ĐIỂM
TN QUY TRÒN

KẾT QUẢ

Trần Thị Đào

Diễm

15/12/1987

8

10

5

5

6,5

ĐẠT

Nguyễn Thị Thúy

Diệu

09/12/1983

8

10

5

7

7,0

ĐẠT

Võ Thị

Dung

22/12/1987

8

10

4

6

6,5

ĐẠT

Nguyễn Minh

Đức

01/09/1990

8

10

5,5

5,5

7,0

ĐẠT

Nguyễn Thị Thu

01/05/1990

7

10

7

6

7,5

ĐẠT

Võ Văn

06/01/1977

8

10

5

6

7,0

ĐẠT

Lê Thu

Hằng

05/09/1988

6

10

5

4,5

6,5

ĐẠT

Vũ Thị Thuý

Hằng

13/08/1987

7

10

6

7

7,5

ĐẠT

Trần Thị Ngọc

Hiền

18/02/1987

8

10

6

5

7,0

ĐẠT

Trần Hữu

Hoàng

16/03/1981

8

10

6,5

5

7,0

ĐẠT

Võ Văn

Hoàng

13/05/1975

7

10

5,5

6

7,0

ĐẠT

Nguyễn Thị

Hồng

15/04/1991

6

10

5,5

5

6,5

ĐẠT

Hồ Thị

Huệ

08/09/1991

7

10

6

6,5

7,5

ĐẠT

Hùng

20/02/1986

7

10

6

5,5

7,0

ĐẠT

Hồ Nhị

Khê

26/09/1990

7

10

5,5

5

6,5

ĐẠT

Hồ Thị Đăng

Khoa

30/09/1988

8

10

5,25

5,5

7,0

ĐẠT

Trần Thị

Lệ

12/06/1985

8

10

5,5

4,5

6,5

ĐẠT

Nguyễn Thị Minh

Lộc

23/02/1990

7

10

7

5

7,0

ĐẠT

Nguyễn Hồng Hà

Mi

10/02/1987

8

10

6,25

5,5

7,0

ĐẠT

Lê Thị

Nga

15/03/1991

8

10

6,5

6,5

7,5

ĐẠT

Trần Thị Thanh

Nga

04/10/1986

8

10

6,5

6

7,5

ĐẠT

Nguyễn Viết

Ngân

02/04/1983

7

10

6,75

5,5

7,5

ĐẠT

Trần Thị Hồng

Ngân

12/01/1990

7

10

6,75

7,5

8,0

ĐẠT

Nguyễn Thị Bích

Ngọc

19/08/1976

7

10

6,5

5

7,0

ĐẠT

Cao Thị Thanh

Nhàn

02/06/1984

8

10

7

6

7,5

ĐẠT

Lê Thị Kim

Oanh

14/02/1988

8

10

5,5

4

6,5

ĐẠT

Văn Thị Kim

Oanh

15/07/1982

8

10

6,5

6

7,5

ĐẠT

Nguyễn Ngọc

Quý

20/04/1989

8

8

6

6

6,5

ĐẠT

Nguyễn Thị Như

Quỳnh

02/11/1989

7

10

5

7

7,0

ĐẠT

Hồ Thị

Sáu

18/08/1990

8

10

6

6,5

7,5

ĐẠT

Lê Thị Thủy

Tiên

13/05/1990

8

10

5

6,5

7,0

ĐẠT

Hoàng Văn

Tiến

07/02/1988

7

10

4,5

5

6,5

ĐẠT

Nguyễn Trung

Tiến

25/07/1984

6

5

5

6

5,5

ĐẠT

Hoàng Thị Thanh

Tuyền

04/09/1987

7

10

5

6

7,0

ĐẠT

Cao Xuân

Tuyển

08/01/1991

7

10

6

7

7,5

ĐẠT

Võ Hữu

Thành

12/03/1990

7

7

4,25

6

5,5

ĐẠT

Trương Thị Thu

Thảo

16/01/1988

8

10

6

7

7,5

ĐẠT

Nguyễn Đức

Thắng

12/10/1987

8

10

6

5,5

7,0

ĐẠT

Nguyễn Thị Thanh

Thiên

05/09/1983

8

10

6

7

7,5

ĐẠT

Hoàng Thị

Thúy

08/04/1989

8

10

6,5

5

7,0

ĐẠT

Hoàng Thị Thanh

Thúy

05/03/1989

8

10

5

5,5

6,5

ĐẠT

Lê Thị

Thương

20/12/1985

8

10

5,5

6

7,0

ĐẠT

Nguyễn Thị Huyền

Trang

31/07/1988

8

10

5,5

6,5

7,0

ĐẠT

Nguyễn Thị Nhật

Trang

21/06/1985

8

10

5,5

7

7,5

ĐẠT

Hoàng Chiếm

Trưởng

22/09/1991

8

5

7

6

6,0

ĐẠT

Hoàng Thị 

Vân

27/05/1989

7

10

6

6

7,0

ĐẠT

Lê Thị Ái

Vân

27/01/1987

8

10

5,5

7

7,5

ĐẠT

Nguyễn Thị

Vân

07/06/1991

8

10

6,5

6

7,5

ĐẠT

Lê Thị

Yến

16/06/1991

7

10

8

7

8,5

ĐẠT

Võ Thị Ngọc

Yến

18/10/1987

6

10

5

4

6,0

ĐẠT

Bùi Thị

Tình

08/05/1988

5

10

3

4

5,5

ĐẠT

Hoàng Bảo

Ngọc

28/10/1985

7

10

6

6

7,0

ĐẠT

Nguyễn Thị

Lan

22/04/1987

7

10

4

7

7,0

ĐẠT

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết