Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

676,758
44
66
164
56,719

Liên kết

CHỨNG CHỈ TIN HỌC B - 28/09/2014
Cập nhật 24/08/2015 Lượt xem 465

Họ và tên

Giới tính

Ngày tháng
năm sinh

Nơi sinh

Xếp
loại

Phạm Đức

Anh

nam

11/21/1987

Quảng Trị

Trung bình

Nguyễn Hữu

Chí

nam

1/26/1993

Quảng Trị

Trung bình

Lê Văn

Diếp

nam

8/12/1995

Quảng Trị

Khá

Bùi Hữu

Đức

nam

7/18/1985

Thừa Thiên Huế

Khá

Trương Quang

Duyên

nam

2/3/1990

Quảng Trị

Trung bình

Đồng Thị Linh

Giang

Nữ

2/4/1994

Quảng Trị

Khá

Nguyễn Hữu

Giáp

nam

5/13/1994

Quảng Trị

Khá

Nguyễn Hữu

nam

3/12/1988

Quảng Trị

Khá

Lê Văn

Hiếu

nam

4/27/1991

Quảng Trị

Khá

Nguyễn Văn

Hòa

nam

4/30/1994

Quảng Trị

Trung bình

Thái Bảo

Hoàng

nam

12/25/1984

Quảng Trị

Giỏi

Phạm Ngọc

Long

nam

9/20/1991

Quảng Trị

Khá

Nguyễn Tiến

Lương

nam

12/17/1991

Quảng Trị

Khá

Nguyễn Đức

Nhuận

nam

4/20/1974

Quảng Trị

Giỏi

Mai Thị Hồng

Oanh

Nữ

3/8/1995

Quảng Trị

Trung bình

Hoàng Nhật

Phát

nam

9/15/1994

Quảng Trị

Khá

Lê Minh

Phúc

nam

11/26/1987

Quảng Trị

Khá

Trương Thị Hoài

Thanh

Nữ

4/15/1988

Quảng Bình

Trung bình

Lê Thị Phương

Thảo

Nữ

6/14/1994

Quảng Trị

Trung bình

Dương Thị

Thẻo

Nữ

5/7/1994

Quảng Trị

Trung bình

Trần Hữu

Thưởng

nam

3/10/1996

Quảng Trị

Trung bình

Phan Thị Thanh

Thủy

Nữ

10/5/1979

Quảng Trị

Khá

Lê Thị

Trang

Nữ

3/22/1992

Quảng Trị

Khá

Mai Thị

Trang

Nữ

7/30/1995

Quảng Trị

Trung bình

Nguyễn Minh

Thiện

nam

9/12/1990

Quảng Trị

Khá

Trần Văn

Thắng

nam

4/24/1988

Quảng Trị

Khá

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết