Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

669,028
25
122
365
56,705

Liên kết

CHỨNG CHỈ TIN HỌC B - 25/01/2015
Cập nhật 24/08/2015 Lượt xem 422

Họ và tên

Giới tính

Ngày tháng
năm sinh

Nơi sinh

Xếp
loại

Lê Thị Minh

Cảnh

Nữ

12/1/1972

Đà Nẵng

Trung bình

Nguyễn Phương

Duy

Nam

5/27/1991

Quảng Trị

Trung bình

Nguyễn Thanh

Hưng

Nam

6/19/1994

Quảng Trị

Trung bình

Hoàng Thị Thu

Hướng

Nữ

1/6/1991

Quảng Trị

Khá

Hồ Thị

Lành

Nữ

3/20/1991

Quảng Trị

Khá

Nguyễn Thị Thùy

Liên

Nữ

12/20/1990

Quảng Trị

Trung bình

Nguyễn Thị

Ly

Nữ

12/10/1988

Quảng Trị

Trung bình

Lê Thị

Nữ

9/29/1979

Quảng Trị

Khá

Hàn Thị

Minh

Nữ

12/2/1981

Quảng Trị

Trung bình

Lê Thị Thu

Sương

Nữ

8/22/1993

Quảng Trị

Trung bình

Nguyễn Thị Hồng

Thắm

Nữ

6/12/1980

Quảng Trị

Khá

Nguyễn Thị

Thao

Nữ

3/8/1985

Quảng Trị

Trung bình

Nguyễn Thị Phương

Thảo

Nữ

11/20/1992

Quảng Trị

Khá

Phan Thị Anh

Thư

Nữ

10/9/1992

Quảng Trị

Trung bình

Nguyễn Thị Bích

Thủy

Nữ

10/23/1986

Quảng Trị

Giỏi

Dương Thị

Vân

Nữ

5/19/1988

Quảng Trị

Trung bình

Đỗ Xuân

Việt

Nam

7/19/1980

Quảng Trị

Trung bình

Phạm Thị

Kiềm

Nữ

12/20/1981

Quảng Trị

Trung bình

Lê Thị

Huy

Nữ

5/5/1990

Quảng Trị

Trung bình

Nguyễn Thị

Nữ

12/22/1974

Quảng Trị

Trung bình

Nguyễn Thị

Vân

Nữ

6/16/1991

Quảng Trị

Trung bình

Hoàng Thị Thanh

Nhàn

Nữ

10/16/1986

Quảng Trị

Khá

Nguyễn Thị

Thủy

Nữ

10/10/1990

Quảng Trị

Trung bình

Lê Thị

Hương

Nữ

5/20/1990

Quảng Trị

Trung bình

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết