Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

669,015
25
109
365
56,692

Liên kết

Sách tham khảo chung
Cập nhật 27/06/2013 Lượt xem 738

STT

Tên sách

NXB

1

Những văn bản pháp luật mới nhất về Luật kinh tế

Nhà xuất bản thống kê

2

Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành

NXB Tài chính

3

Tạp chí Khoa học giáo dục kỹ thuật

Đại học sư phạm TP. Hồ Chí Minh

4

Văn bản dưới luật phổ cập giáo dục tiểu học

NXB Hà Nội

5

Một số văn bản về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh Quảng Trị

6

Quảng Trị phát triển khuyến học

BCH Hội khuyến học Quảng Trị

7

Tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu, học tập các nghị quyết Hội nghị lần thứ V ban chấp hành TW Đảng khóa IX

NXB chính trị quốc gia

8

Tài liệu học tập nghị quyết TW II khóa VIII của Đảng

NXB chính trị quốc gia

9

Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu ( lần II) BCH TW khóa VIII

Nhà xuất bản chính trị quốc gia

10

Xã hội hóa công tác giáo dục nhận thức và hành động

Viện khoa học giáo dục xuất bản

11

Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XII (1996- 2000)

ĐCS Việt Nam – Đảng bộ Tỉnh Quảng Trị

12

Tài liệu nghiên cứu các nghị quyết hội nghị Lần thứ V Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX

Nhà xuất bản chính trị quốc gia

13

Văn kiện Hội nghị lần thứ VII Ban chấp hành TW khóa VIII

Nhà xuất bản chính trị quốc gia

14

Tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng

Nhà xuất bản chính trị quốc gia

15

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứu IX

NXB Chính trị quốc gia

16

Chiến lược phát triển giáo dục

Nhà xuất bản giáo dục

17

Hỏi đáp về phổ cập giáo dục tiểu học

 

18

Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường Đảng ta và nhân dân ta tiến vào thế kỷ XXI

Nhà xuất bản chính trị quốc gia

19

So sánh chương trình và nội dung sách giáo khoa dùng trong các trường THPT chưa phân ban và trong các trường thực hiện thí điểm trung học chuyên ban

NXB Giáo dục

20

Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

NXB chính trị quốc gia

21

Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực giáo dục

NXB Lao động – xã hội

22

Văn kiện hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành TW khóa X

Nxb Chính trị quốc gia

23

Văn kiện hội nghị lần thứ IX ban chấp hành TW khóa X

Nxb Chính trị quốc gia

24

Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Nxb Chính trị quốc gia

25

Tài liệu hỏi đáp về các văn kiện (dự thảo) trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng

Nxb Chính trị quốc gia

26

Những điều cần biết về tuyển sinh trung học chuyên nghiệp năm 2005

NXB Giáo dục

27

Hướng dẫn thực hiện điều lệ và nghi thức  hội

NXB Thanh niên

28

Thông tri Hướng dẫn thi hành điều lệ Công Đoàn Việt Nam

NXB Hà Nội

29

Lịch sử phong trào công nhân và công Đoàn Tỉnh Quảng Trị

NXB Lao động

30

Làm theo lời Bác

Quảng Trị - 2008

31

Lịch sử giáo dục Quảng Trị

NXB Thuận Hóa

32

Các văn bản hiện hành về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động

NXB Thống kê

33

Hỏi đáp về chế độ chính sách đối với học sinh – sinh viên

NXB lao động – xã hội

34

Những gương mặt giáo dục Việt Nam

NXB Giáo dục

35

Nghiệp vụ công tác Đoàn

NXB lao động

36

Giáo trình Logic học hình thức

NXB Hà Nội

37

Bài giảng kinh tế lượng

NXB Thống kê

38

Giáo trinh cấp thoát nước bên trong công trình

NXB Hà Nội

39

Hệ thống VB về thuế thu nhập cá nhân

NXB Tài chính

40

Thật đơn giản phỏng vấn tuyển dụng

NXB Lao động - XH

41

Giáo trình Lý luận dạy học

NXB Hà Nội

42

GT Tổ chức và quản lý quá trình đào tạo trong trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề

NXB Hà Nội

43

Giáo trình Một số vấn đề về Tâm lý học sư phạm kỹ thuật nghề nghiệp

NXB Hà Nội

44

Hỏi đáp về môn học chính trị

NXB Giáo dục

45

Bài tập thực hành triết học Mác - Lênin

NXB Giáo dục

46

Hướng dẫn học kinh tế chính trị Mác – Lê Nin

NXB Giáo dục

47

Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý

NXB Giaó dục và đào tạo Hà nội 

48

Giáo trình chuyên đề tâm lý học nghề nghiệp

NXB Hà Nội

49

Giáo trình chuyên đề tự chọn

NXB Hà Nội

50

Giáo trình Tâm lý học

NXB Hà Nội

51

Giáo trình phương pháp bộ môn

NXB Hà Nội

52

Giáo trình Một số vấn đề Tâm lý học sư phạm kỹ thuật nghề nghiệp

NXB Hà Nội

53

Hóa học đại cương

NXB đại học và trung học Hà Nội

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết