Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

669,050
31
144
365
56,727

Liên kết

Đề tài thực tập tốt nghiệp xuất sắc
Cập nhật 27/06/2013 Lượt xem 759

STT

TÊN ĐỀ TÀI

CHUYÊN NGÀNH

1

Cung cấp điện cho 1 căn hộ điển hình

Điện CN & DD

2

Cung cấp điện chiếu sáng

Điện CN & DD

3

Thiết kế mạng điện chiếu sáng sản xuất

Điện CN & DD

4

Thiết kế hệ thống cung cấp điện

Điện CN & DD

5

Thiết kế Web trang thông tin điện tử

CNTT

6

Lắp ráp, cài đặt, sửa chữa, bảo trì máy tính.

CNTT

7

Thiết kế Web bán hàng trực tuyến

CNTT

8

Thiết kế Web quảng bá hình ảnh

CNTT

9

Tìm hiểu công tac thuyết minh hướng dẫn

Du lịch

10

Thức trạng và 1 số giải pháp đẩy mạnh HĐKD Buffer tại Nhà hàng

Du lịch

11

Thực trạng và giải pháp du lịch

Du lịch

12

Thực trang và 1 số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ buồng

Du lịch

13

Đánh giá chất lượng phục vụ trong khách sạn

Du lịch

14

Phân tích những yêu cầu cần có của hướng dẫn viên du lịch.

Du lịch

15

Kế toán tiêu thụ hàng hóa và XĐKQKD

Hạch toán – Kế toán

16

Tình hình hạch toán vốn bằng tiền

Hạch toán – Kế toán

17

Kế toán nợ phải thu – nợ phải trả và các khoản dự phòng

Hạch toán – Kế toán

18

Phương pháp lập và phân tích báo cáo tài chính

Hạch toán – Kế toán

19

Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

Hạch toán – Kế toán

20

Kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ

Hạch toán – Kế toán

21

Thực trạng và các biện pháp nâng cao công tác tiêu thụ

Hạch toán – Kế toán

22

Tài sản cố định

Hạch toán – Kế toán

23

Báo cáo tài chính

Hạch toán – Kế toán

24

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh

Hạch toán – Kế toán

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết