Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

728,279
21
100
162
73,480

Liên kết

Trang nhất » T.Tin việc làm cho S.Viên » Kết quả giới thiệu việc làm cho sinh viên

Lớp: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Khóa 5

Ngày tạo 23/05/2013 
Lớp: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Khóa 5

Kết quả tổng hợp việc làm nghành Công nghệ thông tin lớp Tin K5

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG

Ngày tạo 23/05/2013 
ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG

Kết quả tổng hợp việc làm nghành Điện dân dụng và công nghiệp

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Ngày tạo 23/05/2013 
TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Kết quả tổng hợp việc làm nghành Tái chính ngân hàng

DU LỊCH

Ngày tạo 23/05/2013 
DU LỊCH

Kết quả tổng hợp việc làm nghành Du lịch

HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

Ngày tạo 23/05/2013 
HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

Kết quả tổng hợp việc làm nghành Hạch toán Kế toán

1
Kích thước trang:
select
Trang: của 1

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết