Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

708,742
101
110
124
49,747

Liên kết

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
Cập nhật 23/05/2013 Lượt xem 756

Ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

TT

Họ tên

Ngày
sinh

Nơi công tác - làm việc

Địa chỉ cơ quan - xí nghiệp

1

Nguyễn Ích

Khánh

12/04/1980

làm ở Gio Linh

Cty Song Nguyễn  

TT Gio Linh

2

Thái Bình

Minh

08/09/1989

Cty Mai Thanh

 

3

Lê Thị

Hằng

15/06/1991

học liên thông

 

4

Nguyễn Thị Kim

Liên

02/09/1986

làm tại Hà Nội

Hà Nội

5

Trần Thị Ngọc

Linh

03/08/1989

Ngân hàng quân đội

Hà Nội

6

Đỗ Thị Kim

Oanh

11/12/1990

Cty An Nhiên - Bình Thuận

Bình Thuận

7

Trần Thị Ý

Quỳnh

18/05/1990

Quỹ tín dụng triệu Long

Triệu Phong - Quảng Trị

8

Lê Thị Tuyết

Sương

06/10/1989

Đang học liên thông

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết