Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

668,743
14
202
182
56,420

Liên kết

DU LỊCH
Cập nhật 23/05/2013 Lượt xem 765

Ngành: DU LỊCH

 

TT

Họ tên

Ngày sinh

Nơi công tác - làm việc

Địa chỉ cơ quan - xí nghiệp

1

Nguyễn Thị Ngọc

Bích

06/03/1991

Khách sạn Hoàng Long

Đông Hà - Quảng Trị

2

Võ Thị

Hồng

13/03/1990

Khách sạn Hoàng Long

Đông Hà - Quảng Trị

3

Hồ Thị

Loan

26/05/1991

KS Sáu Đà Nẵng

1091 Nguyễn Tất Thành -Đà Nẵng

4

Trần Thị

Nhớ

12/09/1989

học liên thông

 

5

Cao Nguyễn

Nhung

20/10/1991

KS Vĩnh Linh

Vĩnh Linh - Quảng Trị

6

Nguyễn Quốc

Quân

17/12/1989

KS MêKông

Lê Duẫn - Đông Hà

7

Võ Tư

Sáu

02/11/1988

KS Hữu Nghị

Trần Hưng Đạo - Đông Hà

8

Đỗ Hữu

Sơn

10/04/1990

Khách sạn Hoàng Long

Đông Hà - Quảng Trị

9

Trương Thị

Sương

22/02/1991

TT DVHN Tỉnh Quảng Trị

252 Hùng Vương - Đông Hà

10

Trần Thị

Tân

09/02/1991

học liên thông

 

11

Nguyễn Quốc

Thắng

27/08/1987

Khách Sạn Cửa Tùng

TT Cửa Tùng - Vĩnh Linh

12

Trần Thị Anh

Thảo

28/06/1990

Cty Sông Việt

Hùng Vương - Đông Hà - QT

13

Tăng Thị

Thu

22/04/1991

Học liên thông

 

14

Hoàng Thị Như

Thuận

20/05/1991

KS MeloDy

Đông Hà - Quảng Trị

15

Nguyễn Thị

Trang

10/02/1989

KS Bảo Sơn

TT Lao Bảo - Quảng Trị

16

Đặng Văn

Việt

06/03/1989

KS Phụng Hoàng

Đông Hà - Quảng Trị

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết