TUYỂN SINH NGHỀ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN VÀ NGHỀ DINH DƯỠNG HỌC ĐƯỜNG - THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 01 THÁNG. KHAI GIẢNG LIÊN TỤC TRONG THÁNG.

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

862,809
4
13
299
86,029

Liên kết

Trang nhất » Tra cứu văn bản » V.Bản Bộ GD & ĐT

QUY ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH KHUNG HỆ TCCN

Ngày tạo 08/05/2015 
QUY ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH KHUNG HỆ TCCN

Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng BGDĐT

QUY CHẾ ĐÀO TẠO TCCN

Ngày tạo 08/05/2015 
QUY CHẾ ĐÀO TẠO TCCN

Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09/7/2014 của Bộ trưởng BGDĐT

Báo cáo thực trạng ĐĐLS của HSSV và công tác giáo dục ĐĐLS

Ngày tạo 02/01/2014 
Báo cáo thực trạng ĐĐLS của HSSV và công tác giáo dục ĐĐLS

Số: 9106/BGDĐT-CTHSSV ngày 20 tháng 12  năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v: báo cáo thực trạng ĐĐLS của HSSV và công tác giáo dục ĐĐLS

Sơ kết thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW  về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ngày tạo 26/12/2013 
Sơ kết thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Số  9194  /BGDĐT-CTHSSV, ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ GD&ĐT về việc Sơ kết thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tổng hợp kết quả tuyển sinh, quy mô đào tạo và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014

Ngày tạo 20/12/2013 
Tổng hợp kết quả tuyển sinh, quy mô đào tạo và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, viên đào tạo tiến sỹ; các trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp báo cáo kêt quả tuyển sinh năm 2013; hiện trang quy mô đào tạo năm 2013; xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014

Chỉ đạo và triển khai việc mặc đồng phục của học sinh, sinh viên năm học 2013-2014

Ngày tạo 20/12/2013 
Chỉ đạo và triển khai việc mặc đồng phục của học sinh, sinh viên năm học 2013-2014

Công văn số: 6100/BGDĐT-CTHSSV ban hành ngày 06-09-2013 về việc Chỉ đạo và triển khai việc mặc đồng phục của học sinh, sinh viên năm học 2013-2014

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 đối với GDCN

Ngày tạo 20/12/2013 
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 đối với GDCN

Công văn: 5798 /BGDĐT-GDCN ban hành ngày 23 tháng 8 năm 2013 
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 đối với GDCN

123
Kích thước trang:
select
Trang: của 3

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết