TUYỂN SINH NGHỀ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN VÀ NGHỀ DINH DƯỠNG HỌC ĐƯỜNG - THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 01 THÁNG. KHAI GIẢNG LIÊN TỤC TRONG THÁNG.

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

780,920
5
384
203
66,945

Liên kết

Trang nhất » Tra cứu văn bản » V.Bản giáo dục Quốc Phòng

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN năm học 2013 – 2014

Ngày tạo 17/09/2013 
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN năm học 2013 – 2014

Số tư liệu: 6402/BGDĐT-GDQP
Ngày ban hành: 16-09-2013
Tệp đính kèm:  6402GDQP.PDF

Thông tư 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

Ngày tạo 31/08/2013 
Thông tư 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số  175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13 tháng 9 năm 2011 của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện  một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ  thời bình đối với công dân nam  trong độ tuổi gọi nhập ngũ

Thông tư Ban hành chương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh

Ngày tạo 31/08/2013 
Thông tư Ban hành chương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh

Thông tư số: 31/2012/TT- BGDĐT ban hành ngày 12/09/2012 V/v Ban hành chương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh

Thông tư ban hành định mức chi phí đào tạo cho bộ đội xuất ngũ

Ngày tạo 31/08/2013 
Thông tư ban hành định mức chi phí đào tạo cho bộ đội xuất ngũ

Thông tư số: 214/2011/TT-BQP ban hành ngày 15 tháng 12 năm 2011. Ban hành định mức chi phí đào tạo một số nghề theo 03 cấp trình độ cho bộ đội xuất ngũ học nghề

Quyết định  Về cơ chế hoạt động của các cơ sở dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng và chính sách hỗ trợ bộ đội  xuất ngũ học nghề

Ngày tạo 31/08/2013 
Quyết định Về cơ chế hoạt động của các cơ sở dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng và chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề

Quyết định số: 121/2009/QĐ-TTg ban hành ngày 09/10/2009 quyết định về cơ chế hoạt động của các cơ sở dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng và chính sách hỗ trợ bộ đội  xuất ngũ học nghề

Nghị định 116/2007/NĐ-CP ban hành ngày 10 tháng 07 năm 2007

Ngày tạo 31/08/2013 
Nghị định 116/2007/NĐ-CP ban hành ngày 10 tháng 07 năm 2007

Nghị định này quy định: Nội dung, thời gian, phư­ơng pháp giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên Việt Nam trong các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng, cao đẳng nghề và đại học

Thông tư 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT

Ngày tạo 31/08/2013 
Thông tư 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ

Nghị định 38/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15  tháng 3  năm  2007

Ngày tạo 31/08/2013 
Nghị định 38/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2007

Về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ

Quyết định về chính sách làm việc đối với quân nhân,  công an nhân dân thôi phục vụ tại ngũ

Ngày tạo 31/08/2013 
Quyết định về chính sách làm việc đối với quân nhân, công an nhân dân thôi phục vụ tại ngũ

Quyết định số: 89/2005/QD-TTG ban hành ngày 28 tháng 4 năm 2005, quyết định  về chính sách làm việc đối với quân nhân, công an nhân nhân thôi phục vụ tại ngũ  

1
Kích thước trang:
select
Trang: của 1

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết