Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

687,212
143
161
138
58,562

Liên kết

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN năm học 2013 – 2014
Cập nhật 17/09/2013 Lượt xem 726

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN năm học 2013 – 2014

Số tư liệu: 6402/BGDĐT-GDQP
Ngày ban hành: 16-09-2013
Tệp đính kèm:  6402GDQP.PDF

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo
- Các đại học, học viện, trường ĐH, CĐ, TCCN
- Các trung tâm GDQP-AN sinh viên

Thực hiện chương trình công tác năm học 2013-2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; các trung tâm giáo dục quốc phòng – an ninh sinh viện thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng – an ninh (GDQP-AN) năm học 2013-2014 như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết