Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

708,391
3
17
102
49,396

Liên kết

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI BỘ NĂM 2014 - 2015
Cập nhật 26/05/2015 Lượt xem 553

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 5-TP ĐÔNG HÀ

CHI BỘ TRƯỜNG TC MAI LĨNH 

Số: ....... / CBML

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 


 


Đông Hà, ngày 15 tháng 10 năm 2014

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHI BỘ NĂM HỌC 2014– 2015

 

THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

8/2014

- Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị

- Họp chi bộ định kì

- Định hướng công tác cho nhà trường và các tổ chức CT –XH

- Chỉ đạo công tác tuyển sinh 2014- 2015

Bí thư

 

 

 

 BGH

9/2014

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”.

- Họp chi bộ định kì.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học 2014- 2015 và chuẩn bị Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động trong đơn vị.

- Chỉ đạo các tổ chức triển khai các HĐ lớn trong năm học.

- Chỉ đạo xây dựng tiêu chí thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” đối với CBGV và đối với HSSV.

Chi bộ

Đ/c Bí thư

 

Đ/c Bí thư

10/2014

- Kiểm tra việc thực hiện 19 điều ĐV không được làm, kiểm tra đảng viên thực hiện điều lệ đảng.

- Công tác phát triển ĐV mới.

- Họp chi bộ định kì.

- Chỉ đạo Triển khai kế hoạch chào mừng ngày 20/10.

- Chỉ đạo thực hiện Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy học, gắn với nhu cầu của thị trường lao động và các doanh nghiệp.

Đ/c Bí thư, đảng viên

 

Bí thư, đảng viên

 

Chi bộ, BGH

11/2014

- Kiểm điểm ĐV năm 2014. Hoàn thành Hồ sơ báo cáo Tổng kết khen thưởng chi bộ.

- Chỉ đạo Triển khai kế hoạch thao giảng GV, Triển khai các lớp nghề ngắn hạn.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

- Chỉ đạo Tổ chức khai giảng năm học mới.

- Kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh

Đ/c Bí thư, Đ/c Hà

 

Trường & Công đoàn tổ chức.

BGH

 

Nhà trường tổ chức

Chi bộ, BGH

 

12/2014

- Chuẩn bị các nội dung đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015- 2018 theo hướng dẫn của cấp ủy đảng.

- Gặp mặt các đối tượng đảng, làm công tác phát triển đảng.

- Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập quân đội nhân dân Việt Nam,

- Chỉ đạo thi học kỳ I và sơ kết cuối HK 1.

 Đ/c Bí thư

 

 Chi bộ

 01/2015

- Chuẩn bị Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng 3/2.

- Hướng dẫn đối tượng khai lí lịch kết nạp Đảng viên mới.

- Nộp báo cáo chuẩn bị đại hội chi bộ

-Chỉ đạo triển khai công tác tuyển sinh năm 2015

Bí thư, ĐTN

ĐV giúp đỡ đối tượng

Đ/c Hà

BGH

02/2015

- Chỉ đạo Tổ chức kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng.

- Triển khai chỉ thị về quán triệt tinh thần đón tết vui vẻ, an toàn, tiết kiệm.

- Chỉ đạo đi thắp hương mộ Liệt sĩ nhân dịp Tết Ất Mùi

 Nhà trường, ĐTN, P.QSinh

 

CBGV tham dự

 

03/2015

- Chỉ đạo ĐTN triển khai tháng thanh niên và các hoạt động nhân ngày thành lập Đoàn 26/3.

- Chỉ đạo triển khai hoạt động giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục kỹ năng sống cho ĐVTN.

- Chỉ đạo triển khai công tác tuyển sinh 2015 đợt 1

- Triển khai kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng các cấp.

- Đại hội chi bộ theo kế hoạch được duyệt

ĐTN

 

Phòng quản sinh, Đoàn TN

Bí thư, BGH

4/2015

+ Kiểm tra Đảng viên thực hiện 19 điều ĐV không được làm, kiểm tra đảng viên thực hiện điều lệ đảng.

+ Gửi thẩm tra lý lịch đối tượng Đảng.

- Chỉ đạo Kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất tổ quốc: 30/4 & 1/5

+ Tiếp tục chỉ đạo công tác tuyển sinh khóa 11.

 ĐV tự KT, chi bộ tổng hợp

 Đ/c Hà

 BGH

 P.QLHS & P.ĐT

BGH

 

5/2015

+ Chỉ đạo Tổ chức thi tốt nghiệp Chính trị lần 2.

+ Tăng cường kiểm tra HS tham gia thực tập các  đơn vị

+  Quán triệt kế hoạch tuyển sinh

+ Tổ chức kỷ niệm 125 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, kết hợp sinh choạt chủ đề

Cấp uỷ & Bí thư

 BGH, PĐT

 Ban TS

 

6/2015

- Làm công tác phát triển Đảng. Làm hồ sơ kết nạp ĐV mới.

- Tiếp tục công tác tuyển sinh khóa 11.

- Triển khai giáo dục KNS cho HS, chỉ đạo ôn thi Tốt nghiệp K9; thi Học kỳ 2 K10.

- Triển khai các chỉ thị của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể.

 

P.QLHS & P.ĐT

 

- Đ/c bí thư

 

Đ/c bí thư

7/2015

-  Chuẩn bị công tác cho năm học mới

- Chỉ đạo chuẩn bị Hội nghị tổng kết năm học

- Chỉ đạo Tổ chức thi tốt nghiệp cho HS K9, thi HK II K10.

- Tiếp tục công tác tuyển sinh khóa 11.

- Kỷ niệm ngày TBLS 27/7.

- Đánh giá việc thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh.

 

-Đ/c bí thư

 

 P.ĐT& Ban TS

8/2015

-  Chỉ đạo chuẩn bị Triển khai kế hoạch học tập năm học mới.

- Chuẩn bị Tổ chức sinh họat chính trị đầu năm học.

- Tiếp tục công tác tuyển sinh

- Kỷ niệm 70 năm CM tháng 8 & Quốc khánh 2/9

Chi bộ, BGH

 

 Các phòng chức năng

 

Bí thư

                                                                                                                                              TM chi bộ

   Bí thư

                                                                                                      LÊ THỊ XUÂN LIÊN

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết