Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

668,982
3
76
365
56,659

Liên kết

Ảnh hoạt động của các chi đoàn Đại học Liên thông
Cập nhật 28/09/2013 Lượt xem 773                                                                                                                                                                                                    


Ảnh 1: Đại hội chi đoàn: lớp đại học liên thông 11KT4401


Ảnh 2: Đại hội chi đoàn: lớp đại học liên thông 11KT4402


Ảnh 3: Giao lưu văn nghệ giữa 2 lớp Đại học liên thông 11KT4401 và 11KT4402

Ảnh 4: Giao lưu Bóng chuyền giữa 2 lớp Đại học liên thông 11KT4401 và 11KT4402

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết