Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

668,999
19
93
365
56,676

Liên kết

Ảnh 1 số hoạt động của các lớp nghiệp vụ - ngắn hạn
Cập nhật 04/10/2013 Lượt xem 777                                                                                                                                                     

 


Ảnh 1:  Buổi tổng kết lớp nghiệp vụ Hướng dẫn viên du lịch tại TP. Đông Hà

 


Ảnh 2: Lễ Khai giảng lớp Sơ cấp Điện, nằm trong chương trình hợp tác đào tạo
của Trường Mai Lĩnh và Công ty Điện lực Quảng Trị

 


Ảnh 3: Lễ Bế giảng lớp Sơ cấp Điện, nằm trong chương trình hợp tác đào tạo
của Trường Mai Lĩnh và Công ty Điện lực Quảng Trị

 


Ảnh 4: Lễ Bế giảng lớp Sơ cấp Điện, nằm trong chương trình hợp tác đào tạo
của Trường Mai Lĩnh và Công ty Điện lực Quảng Trị

 


Ảnh 5: Lễ Bế giảng lớp Sơ cấp Chế biến món ăn tại Phường 4 TP. Đông Hà

 


Ảnh 6: Hình ảnh hoạt động của lớp nghiệp vụ Hướng dẫn viên du lịch tại TP. Đông Hà 

 


Ảnh 7: Hình ảnh hoạt động của lớp tuận huấn tại TP. Đông Hà

 


Ảnh 8: Khai mạc lớp tập huấn tại Klu huyện Đakrông

 

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết