Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

676,743
29
51
164
56,704

Liên kết

KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG
Cập nhật 21/08/2015 Lượt xem 529

Họ và tên

Ngày
sinh

NĂM 1

NĂM 2

TOÀN KHÓA

Học lực

Rèn
luyện

Học lực

Rèn
luyện

Học lực

Rèn
luyện

Điểm

Xếp loại

Điểm

Xếp loại

Điểm

Xếp loại

Lê Bảo

Anh

18/01/1993

6,0

TB Khá

Trung bình

5,4

TB

TB

5,7

TB

Trung bình

Lê Văn Phước      

Anh

09/04/1993

5,6

TB

TB Khá

5,3

TB

TB

5,5

TB

Trung bình

Cao Việt

Dũng

26/10/1996

5,6

TB

Khá

5,7

TB

TB khá

5,7

TB

TB khá

Lê Văn

Dũng

20/10/1994

6,2

TB Khá

Khá

5,5

TB

TB

5,9

TB

TB khá

Nguyễn Phương

Duy

27/05/1991

7,4

Khá

Tốt

8,2

Giỏi

Xuất sắc

7,8

Khá

Tốt

Lê Anh

Đức

03/06/1994

6,0

TB Khá

Khá

5,9

TB

Tốt

6,0

TB Khá

Khá

Lê Thanh

14/02/1990

6,8

TB Khá

Khá

7,0

Khá

TB

6,9

TB Khá

TB khá

Nguyễn Văn

Hiếu

24/06/1993

6,0

TB Khá

Khá

6,1

TB Khá

TB

6,1

TB Khá

TB khá

Nguyễn Xuân

Hòa

05/01/1994

6,6

TB Khá

Khá

7,6

Khá

Tốt

7,1

Khá

Khá

Lê Hữu

Hùng

20/11/1992

6,2

TB Khá

TB Khá

5,8

TB

TB khá

6,0

TB Khá

TB khá

Nguyễn Thanh

Hưng

19/06/1994

6,0

TB Khá

Khá

6,4

TB Khá

Tốt

6,2

TB Khá

Khá

Hoàng Đức

Long

10/10/1990

7,0

Khá

Khá

8,4

Giỏi

Tốt

7,7

Khá

Tốt

Nguyễn Khắc

Nam

25/08/1996

5,7

TB

Khá

5,9

TB

TB

5,8

TB

TB khá

Lê Đình

Phong

28/11/1990

7,6

Khá

Tốt

8,7

Giỏi

Xuất sắc

8,1

Giỏi

Tốt

Bùi Hữu Hoàng

Phúc

24/09/1992

6,1

TB Khá

Khá

6,0

TB Khá

Khá

6,1

TB Khá

Khá

Võ Hữu

Quỳnh

27/11/1991

6,2

TB Khá

TB Khá

 

 

 

 

 

 

Trương

02/03/1992

6,6

TB Khá

TB Khá

6,1

TB Khá

TB khá

6,3

TB Khá

TB khá

Nguyễn Văn

Thuận

02/09/1992

6,7

TB Khá

Khá

6,9

TB Khá

Tốt

6,8

TB Khá

Khá

Trần Minh

Thuận

12/09/1993

5,8

TB

TB Khá

6,0

TB Khá

TB khá

5,9

TB

TB khá

Phan Đình

Triển

09/02/1994

6,8

TB Khá

Khá

7,0

Khá

Tốt

6,9

TB Khá

Khá

Lê Văn

Viên

10/12/1993

6,6

TB Khá

Khá

7,6

Khá

Khá

7,1

Khá

Khá

Đỗ Thanh

Phúc

07/04/1994

6,4

TB Khá

TB Khá

6,5

TB Khá

TB khá

6,4

TB Khá

TB khá

Phùng Văn

Tuấn

19/09/1993

6,2

TB Khá

TB Khá

6,2

TB Khá

TB khá

6,2

TB Khá

Khá

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết