Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

669,022
25
116
365
56,699

Liên kết

KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN LỚP HTKT K8 TỐI
Cập nhật 21/08/2015 Lượt xem 429

Họ và tên

Ngày
sinh

NĂM 1

NĂM 2

TOÀN KHÓA

Học lực

Rèn
luyện

Học lực

Rèn
luyện

Học lực

Rèn
luyện

Điểm

Xếp loại

Điểm

Xếp loại

Điểm

Xếp loại

Hoàng Ngọc

Diệp

25/08/1987

7,9

Khá

Xuất sắc

9,0

Xuất sắc

Xuất sắc

8,4

Giỏi

Xuất sắc

Nguyễn Thị

Gái

23/11/1976

6,2

TB khá

Khá

6,7

TB khá

Tốt

6,5

TB khá

Tốt

Nguyễn Thị

Gấm

27/05/1994

6,6

TB khá

Khá

7,2

Khá

Tốt

6,9

TB khá

Tốt

Phan Thị Ngọc

Lan

10/03/1987

7,1

Khá

Tốt

7,7

Khá

Tốt

7,4

Khá

Tốt

Trương Thị Hải

01/04/1982

6,5

TB khá

Tốt

7,7

Khá

Tốt

7,1

Khá

Tốt

Đoàn Thị Ái

Mỹ

30/10/1991

7,0

Khá

Tốt

8,3

Giỏi

Tốt

7,7

Khá

Tốt

Phạm Thị Ly

Na

12/03/1987

7,6

Khá

Tốt

8,3

Giỏi

Tốt

7,9

Khá

Tốt

Lê Văn

Ngọ

20/02/1990

8,0

Giỏi

Khá

7,6

Khá

Khá

7,8

Khá

Khá

Phan Thị

Nhàn

16/03/1987

7,1

Khá

Tốt

7,3

Khá

Tốt

7,2

Khá

Tốt

Trần Thị Minh

Nhật

07/03/1985

7,1

Khá

Tốt

7,4

Khá

Tốt

7,3

Khá

Tốt

Nguyễn Hoài

Phương

02/12/1963

6,6

TB khá

Khá

7,4

Khá

Tốt

7,0

Khá

Tốt

Hồ Thị

Phương

05/12/1994

6,4

TB khá

Khá

6,8

TB khá

Khá

6,6

TB khá

Khá

Lê Thị Hồng

Sáu

07/01/1978

7,0

Khá

Tốt

7,6

Khá

Tốt

7,3

Khá

Tốt

Cao Kính Đình

Sơn

10/06/1986

6,8

TB khá

Khá

6,3

TB khá

Khá

6,5

TB khá

Khá

Nguyễn Thị Hoài

Thanh

03/11/1983

8,3

Giỏi

Tốt

8,5

Giỏi

Tốt

8,4

Giỏi

Tốt

Lê Quang

Trọng

05/01/1989

6,6

TB khá

Khá

6,2

TB khá

Khá

6,4

TB khá

Khá

Nguyễn Quang

Tứ

16/06/1975

6,8

TB khá

Tốt

7,6

Khá

Tốt

7,2

Khá

Tốt

Trần Minh

Tuấn

10/10/1992

5,9

TB

Khá

5,8

TB

Khá

5,9

TB

Khá

Trần Thị

Yến

24/05/1986

6,6

TB khá

Tốt

6,9

TB khá

Tốt

6,7

TB khá

Tốt

Nguyễn Thị

30/11/1986

7,1

Khá

Tốt

6,8

TB khá

Tốt

7,0

Khá

Tốt

Lê Thị

Bảy

17/04/1990

6,9

TB khá

Tốt

7,0

Khá

Khá

7,0

Khá

Khá

Nguyễn Thị

Dùng

05/05/1990

7,0

Khá

Tốt

7,1

Khá

Tốt

7,0

Khá

Tốt

Trần Thị

Lường

28/07/1991

7,4

Khá

Tốt

7,4

Khá

Khá

7,4

Khá

Tốt

Phan Thị Minh

Thông

05/05/1981

6,9

TB khá

Khá

7,1

Khá

Tốt

7,0

Khá

Tốt

Tạ Thị

Na

10/05/1994

6,4

TB khá

Khá

6,2

TB khá

Tốt

6,3

TB khá

Khá

Trần Văn

Đương

02/01/1986

6,8

TB khá

Tốt

7,9

Khá

Tốt

7,4

Khá

Tốt

Trần Thị

Tuyết

12/01/1994

6,8

TB khá

Khá

7,2

Khá

Tốt

7,0

Khá

Tốt

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết