Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

669,014
27
108
365
56,691

Liên kết

KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN LỚP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN K8 NGÀY
Cập nhật 21/08/2015 Lượt xem 488

Họ và tên

Ngày
sinh

NĂM 1

NĂM 2

TOÀN KHÓA

Học lực

Rèn
luyện

Học lực

Rèn
luyện

Học lực

Rèn
luyện

Điểm

Xếp loại

Điểm

Xếp loại

Điểm

Xếp loại

Đoàn Thị Lệ

Bình

19/07/1994

6,9

TB khá

Tốt

7,4

Khá

Tốt

7,2

Khá

Tốt

Trương Thị Minh

Cảnh

20/11/1994

6,5

TB khá

Khá

7,0

Khá

Khá

6,7

TB khá

Khá

Hoàng Trung

Dũng

25/04/1990

5,8

TB

Khá

6,4

TB khá

Khá

6,1

TB khá

Khá

Hoàng Thị Hương

Giang

13/04/1993

6,1

TB khá

Khá

6,8

TB khá

Tốt

6,5

TB khá

Tốt

Nguyễn Thị Ngọc

Giàu

11/10/1993

8,3

Giỏi

Xuất sắc

8,1

Giỏi

Tốt

8,2

Giỏi

Tốt

Nhan Ngọc

Giàu

01/12/1993

6,4

TB khá

Khá

6,4

TB khá

Khá

6,5

TB khá

Khá

Nguyễn Hoàng

Lan

29/09/1993

5,6

TB

Tốt

6,2

TB khá

Tốt

6,0

TB khá

Tốt

Võ Thị

Lan

19/07/1993

6,5

TB khá

Tốt

6,4

TB khá

Tốt

6,5

TB khá

Tốt

Lê Thị

Lệ

10/03/1993

7,4

Khá

Tốt

8,1

Giỏi

Tốt

7,8

Khá

Tốt

Lê Thị

Linh

06/05/1993

7,5

Khá

Tốt

8,1

Giỏi

Tốt

7,8

Khá

Tốt

Bùi Thị

Linh

08/04/1994

6,9

TB khá

Tốt

7,3

Khá

Tốt

7,1

Khá

Tốt

Trần Thị Kiều

My

03/04/1994

6,8

TB khá

Tốt

7,3

Khá

Tốt

7,0

Khá

Tốt

Hồ Thị Diệu

Ny

01/05/1993

7,1

Khá

Khá

6,5

TB khá

Khá

6,8

TB khá

Khá

Châu Thị

Nga

18/03/1993

6,7

TB khá

Tốt

7,7

Khá

Tốt

7,2

Khá

Tốt

Lê Thị Kim

Nguyên

04/04/1995

6,6

TB khá

Tốt

7,3

Khá

Tốt

7,0

Khá

Tốt

Nguyễn Thị Mỹ

Nhung

15/01/1993

6,2

TB khá

Tốt

7,0

Khá

Tốt

6,6

TB khá

Tốt

Nguyễn Cảnh

Phi

01/06/1992

5,8

TB

Khá

5,4

TB

TB

5,7

TB

TB khá

Trương Hữu

Phước

10/10/1992

6,3

TB khá

Khá

6,6

TB khá

Khá

6,5

TB khá

Khá

Nguyễn Thị Kim

Sương

26/05/1993

7,2

Khá

Tốt

8,0

Giỏi

Tốt

7,6

Khá

Tốt

Lê Thị Nhật

Tân

24/08/1991

6,5

TB khá

Tốt

6,7

TB khá

Tốt

6,7

TB khá

Tốt

Trần Anh

Tuấn

10/08/1992

4,6

Yếu

TB Khá

2,3

Kém

Kém

3,5

Kém

Yếu

Thái Thị

Thanh

12/01/1992

7,7

Khá

Tốt

7,9

Khá

Tốt

7,8

Khá

Tốt

Lê Thị

Thảo

10/06/1994

6,7

TB khá

Tốt

6,9

TB khá

Tốt

6,8

TB khá

Tốt

Phan Thị Anh

Thơ

26/04/1994

7,2

Khá

Tốt

7,1

Khá

Tốt

7,2

Khá

Tốt

Hoàng Thị

Thu

28/08/1994

6,4

TB khá

Tốt

7,0

Khá

Tốt

6,7

TB khá

Tốt

Nguyễn Thị

Thu

27/12/1994

6,6

TB khá

Khá

6,6

TB khá

Tốt

6,6

TB khá

Khá

Trần Thị Hải

Thủy

16/08/1988

6,8

TB khá

Khá

6,9

TB khá

Khá

6,9

TB khá

Khá

Nguyễn Thị Mỹ

Trâm

26/08/1993

6,6

TB khá

Khá

6,7

TB khá

Tốt

6,7

TB khá

Khá

Lê Tuấn

10/01/1984

8,5

Giỏi

Xuất sắc

9,1

Xuất sắc

Xuất sắc

8,8

Giỏi

Xuất sắc

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết