Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

676,752
38
60
164
56,713

Liên kết

KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN LỚP H3 - K4
Cập nhật 21/08/2015 Lượt xem 479

Họ và tên

LỚP 10

LỚP 11

LỚP 12

Học lực

Rèn
luyện

Học lực

Rèn
luyện

Học lực

Rèn
luyện

Điểm

Xếp loại

Điểm

Xếp loại

Điểm

Xếp loại

Nguyễn Hữu

Chí

6,2

TB

Khá

5,7

TB

TB Khá

6,4

TB

TB khá

Ngô Hoàng Hải

Đăng

6,8

Khá

Khá

6,6

TB

Khá

7,0

Khá

Khá

Lê Quang

Điện

5,7

TB

TB Khá

5,7

TB

TB Khá

5,4

TB

TB khá

Lương Sơn

Đông

6,7

Khá

Khá

6,7

Khá

Khá

6,3

TB

Khá

Khổng Minh

Hiếu

7,8

Khá

Tốt

7,1

TB

Khá

7,4

Khá

Tốt

Nguyễn Văn

Hòa

5,9

TB

Khá

6,4

TB

Khá

6,7

Khá

TB khá

Đỗ Lê

Khải

5,6

TB

TB Khá

6,6

TB

Khá

6,8

Khá

Khá

Hoàng Thị Thúy

Liễu

6,1

TB

Khá

5,7

TB

TB Khá

6,8

Khá

TB khá

Nguyễn Ngọc

Luân

7,2

Khá

Khá

6,6

TB

Khá

6,2

TB

Khá

Văn Hồng

Lưu

6,2

TB

Khá

6,4

TB

Khá

6,8

Khá

TB khá

Lê Quang

Mạnh

7,9

Khá

Khá

7,2

Khá

Khá

7,4

Khá

Khá

Nguyễn Anh

7,4

Khá

Khá

7,5

Khá

Tốt

8,2

Giỏi

Tốt

Lê Thị Hà

Thu

9,5

Giỏi

Xuất sắc

9,3

Giỏi

Xuất sắc

9,4

Giỏi

Xuất sắc

Trần Hữu

Thưởng

6,0

TB

TB Khá

5,4

TB

TB Khá

5,9

TB

TB khá

Trịnh Ngọc

6,0

TB

TB Khá

6,0

TB

Khá

6,2

TB

Khá

Hồ Văn

Xăm

5,6

TB

TB Khá

5,6

TB

Khá

5,9

TB

TB khá

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết