Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

708,758
117
126
124
49,763

Liên kết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ NĂM HỌC 2015 - 2016
Cập nhật 23/09/2015 Lượt xem 634

-            Căn cứ theo quyết định số: 02/QĐ-HTTCML ngày 15/01/2010 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị.

Nay Ban giám hiệu nhà trường thông báo tới toàn thể học sinh khóa 10 và tân học sinh khóa 11 thuộc một trong các diện sau:

-          Học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ.

-          Học sinh bị tàn tật, khuyết tật (có sự giúp đỡ của người khác).

-          Học sinh là con của gia đình hộ nghèo.

-          Học sinh là con của thương binh, bệnh binh.

-          Học sinh ở khu vực thuộc đối tượng 135.

-          Học sinh có 2 anh/em đang theo học tại Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị.

Học sinh nào thuộc một trong các diện nêu trên, để được miễn, giảm học phí phải nộp đơn xin miễn, giảmcác giấy tờ liên quan (có xác nhận của chính quyền địa phương) về Phòng QLHSSV trước ngày 30/10/2015.

Điều kiện miễn, giảm còn tùy thuộc rất nhiều vào kết quả rèn luyện và học lực của từng học sinh trong từng học kỳ (Hạnh kiểm: Khá; Học lực: Trung bình trở lên).

                                                        Quảng Trị, ngày 18 tháng 9 năm 2015

                                                                                  BAN GIÁM HIỆU

                                                                           (Đã ký)

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết