Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

668,805
76
264
182
56,482

Liên kết

THÔNG BÁO V/v tham gia “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2015 – 2016
Cập nhật 24/09/2015 Lượt xem 650

 Căn cứ công văn số 4146/BGDĐT-CTHSSV ngày 14/8/2015 về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV trong các trường ĐH, CĐ,TC năm học 2015-2016;

Căn cứ kế hoạch số 42/KH-TCML ngày 15/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2015 – 2016.

Nay nhà trường thông báo cụ thể đến học sinh khóa10, khóa11 như sau:

1. Thời gian, địa điểm

Thời gian: từ ngày 28/9/2015 đến ngày 30/9/2015 (có lịch cụ thể kèm theo)

Địa điểm: Hội trường Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị.

2. Yêu cầu đối với học sinh

- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt.
- Mang theo thẻ học sinh để thực hiện điểm danh.
- Điểm danh đầu giờ và cuối giờ mỗi buổi sinh hoạt.

- Mang theo vở, bút, ghi chép đầy đủ các nội dung và làm bài thu hoạch cuối đợt sinh hoạt (bắt buộc).

Lưu ý: Đối với những học sinh không tham gia sinh hoạt không được phép đánh giá rèn luyện trong năm học 2015 – 2016.

 

 

Nơi nhận:

-          BGH: để báo cáo

-          Các phòng khoa: để phối hợp thực hiện

-          HSSV: để tham gia đầy đủ

-          Lưu VT

KT. HIỆU TRƯỞNG

P.HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

ThS. Phan Thị Loan

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết