Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

668,801
72
260
182
56,478

Liên kết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP ĐƠN XIN MIỄN HỌC, MIỄN THI HỌC PHẦN
Cập nhật 17/11/2015 Lượt xem 614

THÔNG BÁO
v/v nhận đơn miễn học, miễn thi học phần và thi tốt nghiệp

 

Trường Trung cấp Mai Lĩnh thông báo về việc tiếp nhận đơn miễn học, miễn thi học phần và thi tốt nghiệp của học sinh các khóa 10 và 11 như sau:

- Hồ sơ gồm: Đơn của học sinh (viết tay hoặc đánh máy) có liệt kê các học phần xin được miễn; Bảng ghi điểm (có công chứng).

- Thời hạn nộp: Hết ngày 24/11/2015

- Nơi nhận: Phòng Đào tạo

Yêu cầu học sinh các khóa thực hiện nghiêm túc.

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết