Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

668,787
58
246
182
56,464

Liên kết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG
Cập nhật 18/05/2016 Lượt xem 441

THÔNG BÁO

 (V/v: Thay đổi địa điểm trường)

 

Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Sở, Cơ quan ban ngành, quý Phụ huynh, học sinh trong thời gian vừa qua. Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi địa chỉ Trường kể từ ngày 01/05/2016 như sau:

Địa điểm Trường cũ:

Địa chỉ: Số 18, Lê Lợi – Phường 5 – TP. Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị

Địa điểm Trường mới:

Địa chỉ:  Số 04 Đường Lê Thế Hiếu - Phường 1 – TP. Đông Hà - Tỉnh  Quảng Trị

Điện thoại:  053.2241012; 053.2240944; 0905.679.080

Kể từ ngày 01/05/2016, các giao dịch, công văn,… vui lòng liên hệ với    Trường chúng tôi theo địa chỉ như trên. Mọi chức năng hoạt động và các thông tin liên quan khác của Trường không thay đổi.

Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị xin thông báo đến Quý Sở, ban ngành, Quý phụ huynh học sinh và các đối tác được biết để thuận tiện trong việc liên hệ công tác.

Trân trọng!

                            Quảng Trị, ngày 5  tháng 5  năm 2016

 

           HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết