Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

676,737
23
45
164
56,698

Liên kết

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG Ở NÔNG THÔN
Cập nhật 20/08/2015 Lượt xem 449

Nhằm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo, từ năm 2012 Trường Trung cấp Mai lĩnh Quảng Trị đã liên kết với Sở Lao động thương binh & xã hội Tỉnh Quảng trị, Phòng Lao động thương binh & xã hội Thành phố Đông Hà đào tạo nghề cho Lao động ở nông thôn theo quyết đinh 1956.

Năm 2015, căn cứ vào kế hoạch số 365/KH-UBND của UBND Thành phố Đông Hà về việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố Đông Hà, Trường Trung Cấp Mai Lĩnh Quảng Trị đang đào tạo 04 lớp nghề:

o       Lớp Nghề Kỹ thuật chế biến món ăn ở Phường 2 với 30 học viên

o       Lớp Nghề Điện dân dụng ở Phường Đông Lương với 35 học viên

o       Lớp Nghề Sữa chữa & vận hành máy nông ngư nghiệp ở Phường Đông Lễ với 22 học viên

o       Lớp Nghề Điện dân dụng ở Phường 3 với 30 học viên

Sau khóa học các học viên sẽ được trang bị những kiến thức, kỹ năng về nghề nghiệp, giúp họ có thể tự tạo việc làm, áp dụng trong lao động sản xuất góp phần nâng cao đời sống, xây dụng nông thôn mới Quảng trị ngày càng tươi đẹp.

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết