Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

676,756
42
64
164
56,717

Liên kết

Hợp tác đào tạo Đại học liên thông với trường Đại học Lạc Hồng
Cập nhật 28/09/2013 Lượt xem 731


Được sự cho phép Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND Tỉnh Quảng Trị, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị. Trường Đại Học Lạc Hồng và Trường Trung cấp Mai Lĩnh đã ký hợp đồng liên kết đào tạo Đại học Liên thông từ Trung cấp lên Đại học. Với sự hợp tác đào tạo này cả hai Trường đều hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học ngành Kế toán và Điện Dân dụng - Công nghiệp tại tỉnh Quảng Trị. Tạo thêm môi trường học tập, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ nhân lực tại Quảng Trị.

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết