Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

668,986
7
80
365
56,663

Liên kết

Liên kết đào tạo và tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo về du lịch
Cập nhật 10/04/2014 Lượt xem 720 Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị và Ban Thực hiện dự án phát triển Du lịch bền vững tiểu vùng sông Mêkông mở rộng tỉnh Quảng Trị, đã liên kết đào tạo và tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo về du lịch nằm trong khuôn khổ hoạt động của Dự án phát triển Du lịch bền vững tiểu vùng sông Mêkông mở rộng tỉnh Quảng Trị. 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết