Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

669,045
28
139
365
56,722

Liên kết

Hợp tác đào tạo với công ty cổ phần Misa.
Cập nhật 20/09/2013 Lượt xem 872

  Căn cứ vào khả năng và nhu cầu hợp tác đào tạo giữa Công ty Cổ phần MISA và Trường trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị. Ngày  01 tháng  2 năm 2011, lãnh đạo hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Đại diện lãnh đạo trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị, cô giáo Đặng Thị Hòa cùng đại diện lãnh đạo VPDD Công ty Cổ phần MISA tại Đà Nẵng, ông Ngô Như Hải đã bàn bạc trao đổi và thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với nội dung như sau :

 

  1. Hợp tác giữa Trường trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị và Công ty Cổ phần MISA trong việc nghiên cứu, giảng dạy, đưa sinh viên tiếp cận môi trường kinh doanh doanh nghiệp, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, nhằm nâng cao chất lượng sinh viên ra trường đáp ứng yêu cầu của xã hội.
  2. Tài trợ đưa ứng dụng phần mềm MISA vào giảng dạy các môn học.

Hai bên cũng đã đưa ra trách nhiệm của mỗi bên để thực hiện. Theo đó :

Trách nhiệm của VPĐD Công ty Cổ Phần MISA tại Đà Nẵng

1.  Cấp miễn phí cho Trường trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị Giấy phép sử dụng phần mềm MISA dưới dạng tệp dữ liệu trên máy tính nhằm mục đích giảng dạy các môn học trong khuôn khổ chương trình đào tạo của Trường trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị.

2.  Cổ Phần MISA  hỗ trợ cho Trường trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị việc xây dựng các tài liệu để học tập và giảng dạy bao gồm:

a)      Giáo trình nghiên cứu dành cho sinh viên (lý thuyết và thực hành).

b)      Giáo án giảng dạy dành cho giáo viên: (slide bài giảng, phim hướng dẫn demo giảng, phim hướng dẫn thực hành trên phần mềm kế toán MISA)

c)      Bộ tài liệu tham khảo: hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn tác nghiệp, hướng dẫn cài đặt, bài tập thực hành.

3.  Cổ Phần MISA  hỗ trợ Trường trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị trong việc lập ngân hàng đề thi cho sinh viên.

4.  Cổ Phần MISA  có cử cán bộ đào tạo cho đội ngũ giảng viên của Trường trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị sử dụng thành thạo phần mềm các công cụ giảng dạy có liên quan.

5.  Cổ Phần MISA  cấp giấy chứng nhận cho các học viên đã hoàn thành khóa học sử dụng phần mềm MISA khi được Trường trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị yêu cầu.

6.  Sinh viên Trường trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị khi tốt nghiệp nếu có nhu cầu việc làm sẽ được Cổ Phần MISA  khuyến cáo cho các doanh nghiệp khách hàng của Cổ Phần MISA  xem xét tuyển dụng khi có nhu cầu.

7.  Sinh viên xuất sắc của Trường trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị sẽ được Cổ Phần MISA  xem xét lựa chọn làm cộng tác viên hoặc tạo điều kiện để thực tập tại các cơ sở của Cổ Phần MISA  hoặc giới thiệu tới các doanh nghiệp hiện đang là khách hàng của Cổ Phần MISA  để thực tập.

Trách nhiệm của Trường trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị

1.  Trường trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị triển khai hướng dẫn, đào tạo học viên một cách trung thực và đầy đủ các tính năng của phần mềm nhằm giúp học viên sử dụng tốt phần mềm nói riêng và nâng cao năng lực quản lý cũng như tiếp cận công nghệ mới nói chung.

2.  Trường trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị xác nhận thông tin về giấy phép sử dụng phần mềm MISA sẽ hiển thị trên chương trình như sau:

Tên đơn vị: Trường trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - GPSD đào tạo

Địa chỉ:    Số 18- Lê Lợi – TP Đông Hà - Quảng Trị

3.  Trường trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị chỉ được phép sử dụng giấy phép sử dụng phần mềm MISA mà Cổ Phần MISA  tài trợ để phục vụ mục đích đào tạo mà không sử dụng cho mục đích thương mại hoặc chuyển giao cho bên thứ 3 nào khác.

4.  Trường trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị tuân thủ các điều kiện cấp giấy phép sử dụng theo quy định của Cổ Phần MISA .

5.  Trường trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị phản hồi và hợp tác cùng Cổ Phần MISA  trong việc cải tiến giáo trình, bài giảng, đề thi, tổ chức kỳ thi hàng năm để nâng cao chất lượng giảng dạy.

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết