Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

668,767
38
226
182
56,444

Liên kết

KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN LỚP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN K7 NGÀY
Cập nhật 21/08/2015 Lượt xem 391

Họ và tên

Ngày
sinh

NĂM 1

NĂM 2

TOÀN KHÓA

Học lực

Rèn
luyện

Học lực

Rèn
luyện

Học lực

Rèn
luyện

Điểm

Xếp loại

Điểm

Xếp loại

Điểm

Xếp loại

Nguyễn Thị Lan

Anh

14/03/1990

6,7

TB khá

Tốt

6,7

TB khá

Tốt

6,5

TB khá

Tốt

Lê Thị Thu

Ba

31/08/1992

6,2

TB khá

Khá

6,1

TB khá

Khá

5,7

TB

Khá

Lý Thị Tuyết

Bình

12/11/1990

6,6

TB khá

Tốt

7,4

Khá

Khá

7,0

Khá

Tốt

Nguyễn Thị

Bông

19/04/1992

6,5

TB khá

Tốt

6,7

TB khá

Tốt

6,4

TB khá

Tốt

Lê Vũ Hoàng

Dung

28/05/1991

6,7

TB khá

Khá

7,0

Khá

Khá

6,5

TB khá

Khá

Phạm Thị Thanh

Dung

30/12/1992

6,2

TB khá

Khá

6,8

TB khá

Tốt

5,8

TB

Khá

Nguyễn Đắc Thuỳ

Dương

16/03/1993

6,0

TB khá

Khá

5,0

TB

TB

4,2

Yếu

TB Khá

Nguyễn Thị Hương

Giang

10/12/1991

5,2

TB

Khá

6,5

TB khá

Khá

6,0

TB khá

Khá

Lê Thị Bảo

16/10/1995

5,7

TB

Khá

6,3

TB khá

Khá

5,3

TB

Khá

Nguyễn Anh

Hai

10/06/1986

7,5

Khá

Khá

8,3

Giỏi

Tốt

7,9

Khá

Tốt

Phạm Thị Thu

Hằng

18/10/1993

6,2

TB khá

Khá

6,4

TB khá

Khá

5,9

TB

Khá

Thái Thị Thúy

Hằng

06/06/1991

6,6

TB khá

Khá

6,5

TB khá

Khá

6,3

TB khá

Khá

Nguyễn Vinh

Hạnh

23/09/1992

5,3

TB

Khá

6,1

TB khá

Khá

5,8

TB

Khá

Trần Thị

Hiếu

11/09/1991

6,3

TB khá

Khá

6,2

TB khá

Khá

5,8

TB

Kém

Nguyễn Ngọc

Hoàng

04/11/1992

6,2

TB khá

Khá

7,1

Khá

Khá

6,3

TB khá

Khá

Lê Thị

Hồng

02/03/1992

5,4

TB

TB khá

6,2

TB khá

Khá

4,8

Yếu

Khá

Quách Thị

Huê

01/11/1987

7,3

Khá

Tốt

7,9

Khá

Tốt

7,6

Khá

Tốt

Trần Thị

Huệ

20/01/1982

6,0

TB khá

Khá

6,7

TB khá

Khá

5,7

TB

Khá

Nguyễn Thị

Hương

08/04/1992

6,5

TB khá

Khá

6,4

TB khá

Khá

5,7

TB

Khá

Hoàng Thị Y

Lan

08/09/1992

6,0

TB khá

Khá

6,2

TB khá

Khá

5,3

TB

Khá

Hồ Thị

Lành

10/02/1992

5,3

TB

Khá

6,6

TB khá

Khá

5,9

TB

Khá

Nguyễn Thị

Lành

26/05/1993

6,9

TB khá

Tốt

7,9

Khá

Tốt

7,3

Khá

Tốt

Lê Thị Hà

Linh

02/06/1992

7,1

Khá

Tốt

7,3

Khá

Tốt

7,2

Khá

Tốt

Nguyễn Thị

Mẫn

30/10/1978

5,6

TB

TB khá

6,0

TB khá

TB

4,1

Yếu

TB Khá

Nguyễn Thị Hà

My

01/08/1990

6,8

TB khá

Khá

6,9

TB khá

Khá

6,8

TB khá

Khá

Phạm Thị

Nga

04/02/1985

6,1

TB khá

Khá

7,2

Khá

Khá

7,0

Khá

Khá

Bùi Thị Kiều

Ninh

03/05/1993

6,2

TB khá

Tốt

6,4

TB khá

Khá

6,2

TB khá

Khá

Nguyễn Văn

Phương

15/01/1992

7,8

Khá

Tốt

9,2

Xuất sắc

Tốt

8,5

Giỏi

Tốt

Nguyễn Thị

Phượng

17/03/1992

6,1

TB khá

Tốt

6,1

TB khá

Khá

5,4

TB

Tốt

Nguyễn Thị Thu

Sương

23/02/1993

5,5

TB

Tốt

6,8

TB khá

Khá

6,2

TB khá

Tốt

Hoàng Thanh

Thảo

05/05/1992

5,0

TB

Khá

6,2

TB khá

Khá

4,8

Yếu

Khá

Phan Thị Anh

Thư

09/10/1992

5,8

TB

Khá

6,2

TB khá

Khá

4,9

Yếu

Khá

Trần Thị

Thương

10/02/1991

6,5

TB khá

Tốt

7,0

Khá

Khá

6,5

TB khá

Tốt

Đỗ Thị Thanh

Thùy

22/10/1992

6,5

TB khá

Khá

6,4

TB khá

Khá

5,7

TB

Khá

Lê Ngọc Đài

Trang

14/03/1993

6,0

TB khá

Tốt

5,8

TB

Khá

5,3

TB

Khá

Nguyễn Thị

Trang

27/04/1992

6,5

TB khá

Tốt

6,8

TB khá

Tốt

6,5

TB khá

Tốt

Trần Văn

Trung

06/07/1987

5,3

TB

TB khá

5,8

TB

Khá

4,8

Yếu

TB Khá

Lê Thị

Vân

25/05/1993

6,4

TB khá

Tốt

7,0

Khá

Khá

6,6

TB khá

Khá

Nguyễn Thị Hồng

Vân

22/04/1992

6,7

TB khá

Tốt

7,5

Khá

Tốt

6,7

TB khá

Tốt

Nguyễn Thị Thanh

Vân

28/02/1993

6,8

TB khá

Tốt

7,5

Khá

Tốt

7,0

Khá

Tốt

Võ Thị

Xanh

01/01/1993

5,9

TB

Khá

5,7

TB

Khá

5,3

TB

Khá

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết