Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

668,789
60
248
182
56,466

Liên kết

KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN LỚP TIN HỌC
Cập nhật 21/08/2015 Lượt xem 395

Họ và tên

Ngày
sinh

NĂM 1

NĂM 2

TOÀN KHÓA

Học lực

Rèn
luyện

Học lực

Rèn
luyện

Học lực

Rèn
luyện

Điểm

Xếp loại

Điểm

Xếp loại

Điểm

Xếp loại

Nguyễn Quốc

Anh

10/02/1993

5,5

TB

TB khá

5,9

TB

Khá

5,7

TB

TB Khá

Trần Ngọc

Bốn

20/09/1993

6,8

TB khá

Khá

6,3

TB khá

Khá

6,6

TB khá

Khá

Phan Văn

Cảm

01/03/1992

5,7

TB

TB

6,6

TB khá

TB Khá

6,1

TB khá

TB Khá

Phan Thị Thúy

Hằng

06/11/1993

7,8

Khá

Tốt

7,3

Khá

Tốt

7,6

Khá

Tốt

Hoàng Thị

Năm

05/06/1993

5,9

TB

Khá

6,7

TB khá

Tốt

6,3

TB khá

Tốt

Lê Văn

Nguyên

22/02/1985

6,7

TB khá

Tốt

7,3

Khá

Tốt

7,0

Khá

Tốt

Nguyễn Vũ Minh

Phước

05/01/1986

7,4

Khá

Khá

8,7

Giỏi

Tốt

8,1

Giỏi

Tốt

Hồ Thị

Qua

15/05/1985

6,4

TB khá

Khá

6,2

TB khá

Khá

6,3

TB khá

Khá

Ôn Văn

Sáng

28/11/1990

6,3

TB khá

Khá

6,6

TB khá

Khá

6,4

TB khá

Khá

Lê Phúc

Siêu

17/06/1992

6,8

TB khá

Khá

8,2

Giỏi

Tốt

7,5

Khá

Khá

Hà Văn

Tài

09/08/1995

5,6

TB

TB khá

6,2

TB khá

Khá

5,9

TB

TB Khá

Trần Đình

Tiến

22/12/1994

5,8

TB

TB khá

5,4

TB

TB Khá

5,6

TB

TB Khá

Lê Thọ Tự

Vi

28/09/1993

5,8

TB

TB khá

6,5

TB khá

Khá

6,2

TB khá

TB Khá

Hồ Sỹ Hoàng

24/11/1987

6,0

TB khá

TB khá

6,4

TB khá

Khá

6,2

TB khá

Khá

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết