Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

708,766
125
134
124
49,771

Liên kết

KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN LỚP QUẢN TRỊ KINH DOANH
Cập nhật 21/08/2015 Lượt xem 466

Họ và tên

Ngày
sinh

NĂM 1

NĂM 2

TOÀN KHÓA

Học lực

Rèn
luyện

Học lực

Rèn
luyện

Học lực

Rèn
luyện

Điểm

Xếp loại

Điểm

Xếp loại

Điểm

Xếp loại

Trần Thị

Bắc

20/12/1992

6,5

TB khá

Khá

6,6

TB khá

Khá

6,5

TB khá

Khá

Hồ Xuân

Đông

17/11/1991

6,0

TB khá

Khá

6,6

TB khá

Khá

6,3

TB khá

Khá

Phan Thị Hồng

Dung

08/08/1993

6,5

TB khá

Tốt

7,1

Khá

Tốt

6,8

TB khá

Tốt

Hồ Thị

Đường

05/10/1985

5,4

TB

Khá

6,6

TB khá

Khá

6,1

TB khá

Khá

Trần

Hải

25/01/1989

6,8

TB khá

Khá

6,9

TB khá

Khá

6,8

TB khá

Khá

Lê Đình Minh

Hiếu

28/08/1993

6,3

TB khá

Khá

6,6

TB khá

Khá

6,4

TB khá

Khá

Dương Thị

Hoài

23/11/1991

6,7

TB khá

Tốt

7,1

Khá

Khá

6,9

TB khá

Tốt

Nguyễn Tiến

Hưng

18/08/1986

6,1

TB khá

Khá

6,5

TB khá

Khá

6,3

TB khá

Khá

Hoàng Đình

Mạnh

20/06/1989

7,0

Khá

Khá

7,4

Khá

Tốt

7,2

Khá

Tốt

Lê Thị

Nhung

29/07/1990

6,5

TB khá

Khá

7,4

Khá

Khá

7,0

Khá

Khá

Nguyễn Anh

Phúc

06/05/1989

6,2

TB khá

Khá

6,8

TB khá

Khá

6,5

TB khá

Khá

Hồ Sỹ Nhâm

Thân

18/08/1992

7,0

Khá

Khá

7,3

Khá

Khá

7,1

Khá

Khá

Trần Hữu

Thiện

23/08/1992

6,4

TB khá

Khá

6,7

TB khá

Khá

6,6

TB khá

Khá

Lê Đức

Trung

06/12/1988

7,8

Khá

Khá

7,8

Khá

Khá

7,7

Khá

Khá

Nguyễn Thanh

Tuấn

21/10/1992

6,8

TB khá

Khá

7,0

Khá

Khá

6,9

TB khá

Khá

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết