Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

668,774
45
233
182
56,451

Liên kết

Kết quả học tập Lớp Hạch toán - Kế toán K2C
Cập nhật 21/08/2015 Lượt xem 440

STT

Họ và tên học sinh

Điểm học tập

Xếp loại toàn khóa

Năm 1

Năm 2

Toàn khóa

Học lực

Rèn luyện

1

Phan Thị

Anh

7.2

6.9

7.1

TB khá

Tốt

2

Phạm Văn

Ân

6.6

7.0

6.8

Khá

Tốt

3

Trần Thị

Bảy

6.9

6.7

6.8

TB khá

Khá

4

Nguyễn Đình

Chương

5.9

4.2

5.0

Yếu

Khá

5

Võ Thị

Diễm

6.4

6.2

6.3

TB khá

Khá

6

Võ Thị

Duyên

7.5

7.7

7.6

Khá

Tốt

7

Phạm Thị

Hằng

7.0

7.5

7.3

Khá

Khá

8

Trần Thị

Hằng

6.5

6.1

6.3

TB khá

Khá

9

Võ Thị Thuý

Hằng

6.8

7.0

6.9

Khá

Khá

10

Phan Thị Thu

Hương

6.8

6.4

6.6

TB khá

Tốt

11

Nguyễn Thị

Hiền

7.0

7.3

7.2

Khá

Khá

12

Lê Thị

Hoa

6.8

7.5

7.2

Khá

Khá

13

Lê Thị

Hương

6.5

6.7

6.6

TB khá

Khá

14

Nguyễn Thị Thu

Lài

6.6

6.4

6.5

TB khá

Khá

15

Trần Thị

6.6

6.6

6.6

TB khá

Tốt

16

Bùi Thị

Lan

7.1

7.3

7.2

Khá

Khá

17

Phan Thị Kim

Liên

6.7

6.7

6.7

TB khá

Khá

18

Lê Thị Mỹ

Linh

6.6

6.8

6.7

TB khá

Khá

19

Nguyễn Thị Tuyết

Linh

6.8

8.0

7.4

Giỏi

Tốt

20

Trần Thị Mỹ

Linh

6.7

6.8

6.8

TB khá

Tốt

21

Trương Thị Thuý

Linh

6.5

7.8

7.2

Khá

Khá

22

Trần Thị

Liễu

6.6

7.0

6.8

Khá

Khá

23

Nguyễn Thị

6.8

7.3

7.1

Khá

Khá

24

Phạm Thị

7.0

7.6

7.3

Khá

Tốt

25

Trần Thị

Mai

7.1

7.7

7.4

Khá

Khá

26

Hồ Thị Ngọc

Minh

6.5

6.7

6.6

TB khá

Khá

27

Trần Thị

Miền

6.8

7.3

7.1

Khá

Khá

28

Trần Hữu

Nguyên

6.2

5.5

5.9

Trung bình

Khá

29

Lê Thị

Nguyệt

6.8

7.1

7.0

Khá

Khá

30

Lê Thị Ánh

Nguyệt

6.5

6.7

6.6

TB khá

Khá

31

Trần Minh

Nhuận

6.6

7.0

6.8

Khá

Tốt

32

Phan Thuỳ

Nhung

7.0

7.0

7.0

Khá

Tốt

33

Nguyễn Thị

Oanh

6.7

7.2

7.0

Khá

Khá

34

Dương Thị Tú

Phương

6.4

6.4

6.4

TB khá

Khá

35

Trịnh Thị Nhã

Phương

6.6

6.9

6.8

TB khá

Khá

36

Trần Thị

Phượng

7.0

7.7

7.4

Khá

Tốt

37

Phạm Như

Phong

6.4

6.9

6.7

TB khá

Tốt

38

Trần Văn

Quốc

6.3

6.8

6.6

TB khá

Khá

39

Thái Thị Kim

Quyên

7.0

7.4

7.2

Khá

Khá

40

Trần Thị Huyền

Sương

6.6

6.7

6.7

TB khá

Khá

41

Phan Đức

Tân

6.3

6.3

6.3

TB khá

Khá

42

Trần Thị

Thành

6.5

6.9

6.7

TB khá

Khá

43

Trần Xuân

Thành

7.2

7.7

7.5

Khá

Tốt

44

Nguyễn Văn

Thắng

6.2

6.4

6.3

TB khá

Khá

45

Trương Quang

Thiết

6.5

7.1

6.8

Khá

TB khá

46

Phan Thị

Thuỳ

6.8

6.6

6.7

TB khá

Khá

47

Trần Thị Thu

Thuỷ

6.7

7.0

6.9

Khá

Khá

48

Hoàng Văn

Tiến

5.9

6.1

6.0

TB khá

Khá

49

Phan Thị Song

Toàn

6.6

7.7

7.2

Khá

Khá

50

Trần Ngọc

Toản

6.5

6.1

6.3

TB khá

Khá

51

Hồ Thị Huyền

Trang

6.8

7.0

6.9

Khá

Tốt

52

Nguyễn Thị Kiều

Trinh

6.5

6.4

6.5

TB khá

Khá

53

Lê Đăng

Tuấn

6.2

5.8

6.0

Trung bình

Khá

54

Hồ Thị

Tuyên

8.2

8.9

8.6

Giỏi

Tốt

55

Phan Thị

Tuyên

7.2

7.8

7.5

Khá

Tốt

56

Phạm Thị Ánh

Tuyết

6.7

7.1

6.9

Khá

Tốt

57

Võ Thị Lệ

Tuyết

6.5

7.2

6.9

Khá

Tốt

58

Trương Thị Thuý

Vân

6.2

7.3

6.8

Khá

Khá

59

Nguyễn Thị Minh

Vương

6.3

6.6

6.5

TB khá

Khá

60

Nguyễn Thành

Vinh

6.3

6.8

6.6

TB khá

Khá

61

Trần Thị Anh

Xuân

7.8

8.2

8.0

Giỏi

Xuất sắc

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết