Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

708,762
121
130
124
49,767

Liên kết

Kết quả học tập Lớp Du lịch K2
Cập nhật 21/08/2015 Lượt xem 520

STT

Họ và tên học sinh

Điểm học tập

Xếp loại toàn khóa

Năm 1

Năm 2

Toàn khóa

Học lực

Rèn luyện

1

Lê Thị Hoài

An

7.0

6.9

7.0

TB Khá

Khá

2

Hoàng Ngọc

Anh

7.2

7.1

7.2

Khá

Tốt

3

Trương Thị Ngọc

Anh

7.6

7.6

7.6

Khá

Tốt

4

Nguyễn Thị Mỹ

Châu

6.7

6.6

6.7

TB Khá

Tốt

5

Trần Thị Thanh

Diễn

7.1

7.3

7.2

Khá

Tốt

6

Võ Thị Ngọc

Dinh

6.8

6.6

6.7

TB Khá

Tốt

7

Lê Hữu

Đoài

6.6

6.7

6.7

TB Khá

Tốt

8

Nguyễn Thị Mỹ

Hằng

7.3

7.7

7.5

Khá

Tốt

9

Lê Thị Tuyết

Hằng

6.2

6.2

6.2

TB Khá

Khá

10

Nguyễn Thị

Hằng

6.7

6.3

6.5

TB Khá

Khá

11

Nguyễn Thị

Hạnh

6.9

6.7

6.8

TB Khá

Khá

12

Phan Thị Hải

Hậu

6.9

7.5

7.2

Khá

Tốt

13

Nguyễn Thu

Hiền

6.7

6.3

6.5

TB Khá

Tốt

14

Trần Thị Thu

Hiền

6.3

6.2

6.3

TB Khá

Khá

15

Hồ Thị

Hồng

6.4

6.4

6.4

TB Khá

Khá

16

Nguyễn Việt

Huân

7.1

7.2

7.2

Khá

Khá

17

Lê Thị Thu

Hường

6.6

6.2

6.4

TB Khá

Tốt

18

Ngô Đức

Khánh

6.6

6.6

6.6

TB Khá

Khá

19

Bùi Thị

Kiều

6.8

6.9

6.9

TB Khá

Tốt

20

Lê Thị

Lan

7.7

7.7

7.7

Khá

Tốt

21

Trương Thị

Lan

6.9

6.9

6.9

TB Khá

Tốt

22

Võ Thị

Lành

6.7

6.9

6.8

TB Khá

Tốt

23

Nguyễn Thị

Lệ

6.4

6.5

6.5

TB Khá

Khá

24

Bùi Thị Ngọc

Linh

7.0

6.5

6.8

TB Khá

Tốt

25

Hồ Thị

Lợi

6.7

6.4

6.6

TB Khá

Tốt

26

Nguyễn Thị

Lương

7.5

7.9

7.7

Khá

Tốt

27

Bùi Quang

Minh

6.2

6.2

6.2

TB Khá

Tốt

28

Nguyễn Thị

Nguyên

6.7

6.3

6.5

TB Khá

Khá

29

Nguyễn Thị Nữ

Nguyệt

6.6

6.8

6.7

TB Khá

Khá

30

Trần Thị Mỹ

Nhung

6.8

6.1

6.5

TB Khá

Khá

31

Trần Thị Thu

Nhung

6.9

6.5

6.7

TB Khá

Tốt

32

Từ Thị Hồng

Nhung

6.4

6.2

6.3

TB Khá

Khá

33

Nguyễn Thị Minh

Phụng

6.9

6.9

6.9

TB Khá

Khá

34

Nguyễn Thị

Phương

6.8

6.9

6.9

TB Khá

Tốt

35

Hồ Hồng

Quân

6.6

6.9

6.8

TB Khá

Khá

36

Võ Thị Ly

Sa

6.6

6.8

6.7

TB Khá

Khá

37

Phạm Thị Phương

Thanh

7.0

7.4

7.2

Khá

Tốt

38

Nguyễn Thị

Thìn

6.6

6.8

6.7

TB Khá

Khá

39

Nguyễn Thị Phương

Thu

6.8

6.7

6.8

TB Khá

Tốt

40

Lê Thị

Thương

8.3

8.0

8.2

Giỏi

Tốt

41

Nguyễn Thị Huyền

Trang

6.9

6.9

6.9

TB Khá

Tốt

42

Phan Thị

Trang

6.8

7.1

7.0

Khá

Tốt

43

Trần Thị Tuyết

Trinh

7.4

7.3

7.4

Khá

Tốt

44

Trương Thị

Trinh

6.7

6.9

6.8

TB Khá

Khá

45

Hoàng Thị

Tứ

6.5

6.8

6.7

TB Khá

Tốt

46

Tạ Châu

Tuấn

6.8

6.1

6.5

TB Khá

Khá

47

Nguyễn Thị Thanh

Tuyền

7.2

7.1

7.2

Khá

Tốt

48

Lê Thị Ái

Vân

6.9

7.2

7.1

Khá

Tốt

49

Hoàng Ngọc

5.9

6.0

6.0

TB Khá

TB khá

50

Trần Thị

Vương

5.9

6.1

6.0

TB Khá

Khá

51

Tạ Thị Tuyết

Xuân

7.4

7.3

7.4

Khá

Tốt

52

Nguyễn Thị Như

Yến

6.7

7.0

6.9

Khá

Khá

 

 

 

 

 

 

 

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết