Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

668,737
8
196
182
56,414

Liên kết

Kết quả học tập Lớp Tin học K2
Cập nhật 21/08/2015 Lượt xem 406

STT

Họ và tên học sinh

Điểm học tập

Xếp loại toàn khóa

Năm 1

Năm 2

Toàn khóa

Học lực

Rèn luyện

1

Văn Thị Vân

An

6.6

6.3

6.5

TB khá

Tốt

2

Nguyễn

Cường

6.9

6.1

6.5

TB khá

Khá

3

Dương Thị Phương

Giang

6.8

7.1

7.0

Khá

Tốt

4

Lê Đông

6.4

6.2

6.3

TB khá

Tốt

5

Nguyễn Minh

Hiếu

7.4

7.4

7.4

Khá

Xuất sắc

6

Nguyễn Tăng

Hiếu

8.0

7.8

7.9

Khá

Tốt

7

Nguyễn Thị Thu

Hiền

7.1

7.3

7.2

Khá

Tốt

8

Nguyễn Thị

Huế

7.5

7.9

7.7

Khá

Xuất sắc

9

Trần Thị Ngọc

Huyền

7.6

6.9

7.3

TB khá

Tốt

10

Nguyễn Hữu

Long

7.0

7.2

7.1

Khá

Tốt

11

Nguyễn Tú

Nam

6.6

6.3

6.5

TB khá

Tốt

12

Võ Đức

Ngọc

7.1

6.8

7.0

TB khá

Tốt

13

Hồ Văn

Ngời

6.0

6.1

6.1

Trung bình

Tốt

14

Hồ Văn

Nghỉ

6.7

6.8

6.8

TB khá

Tốt

15

Nguyễn Thị Lê

Phương

7.0

6.8

6.9

TB khá

Tốt

16

Nguyễn Thị Hải

Quỳnh

7.4

7.6

7.5

Khá

Tốt

17

Trương Thị Như

Quỳnh

5.9

5.5

5.7

Trung bình

Khá

18

Nguyễn Ngọc

Tân

6.8

6.7

6.8

TB khá

Tốt

19

Võ Duy

Tường

5.8

6.2

6.0

Trung bình

Khá

20

Nguyễn Văn

Tưởng

6.7

7.2

7.0

Khá

Tốt

21

Hoàng Thị

Thương

6.7

6.8

6.8

TB khá

Tốt

22

Nguyễn Tiến

Thành

7.7

7.2

7.5

TB khá

Tốt

23

Trương Thị Thu

Thảo

7.6

7.2

7.4

Khá

Tốt

24

Lê Thị

Thanh

6.6

6.7

6.7

TB khá

Tốt

25

Phạm Xuân

Tiến

7.4

7.7

7.6

Khá

Tốt

26

Nguyễn Quốc

6.6

6.0

6.3

Trung bình

Khá

27

Nguyễn Đức

Toàn

7.0

6.4

6.7

TB khá

Tốt

28

Hoàng Thị Bích

Trâm

5.9

6.7

6.3

TB khá

Khá

29

Nguyễn Thanh

Tuấn

6.2

5.9

6.1

Trung bình

Tốt

30

Trần Xuân

7.9

7.6

7.8

Khá

Xuất sắc

31

Võ Duy

Việt

6.2

6.5

6.4

TB khá

Tốt

 

 

 

 

 

 

 

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết