Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

708,767
126
135
124
49,772

Liên kết

KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN LỚP QUẢN TRỊ DU LỊCH
Cập nhật 21/08/2015 Lượt xem 393

Họ và tên

Ngày
sinh

NĂM 1

NĂM 2

TOÀN KHÓA

Học lực

Rèn
luyện

Học lực

Rèn
luyện

Học lực

Rèn
luyện

Điểm

Xếp loại

Điểm

Xếp loại

Điểm

Xếp loại

Nguyễn Việt

Anh

24/07/1986

6,4

TB khá

Khá

6,7

TB khá

Khá

6,6

TB khá

Tốt

Lê Thị Hoài

Diễm

16/06/1990

6,4

TB khá

Khá

6,7

TB khá

Khá

6,6

TB khá

Tốt

Lê Thị Châu

Giang

01/04/1991

6,4

TB khá

Khá

7,2

Khá

Khá

6,9

TB khá

Tốt

Nguyễn Thị

Hồng

05/02/1990

6,3

TB khá

Khá

6,6

TB khá

Khá

6,5

TB khá

Khá

Nguyễn Thị Diệu

Hồng

21/02/1991

6,5

TB khá

Tốt

6,8

TB khá

Tốt

6,8

TB khá

Tốt

Nguyễn Thị Khánh

Ly

12/6/1990

7,8

Khá

Tốt

8,4

Giỏi

Tốt

8,1

Giỏi

Tốt

Lê Thị Bảo

28/02/1988

7,9

Khá

Tốt

7,3

Khá

Tốt

7,6

Khá

Tốt

Nguyễn Văn

Nam

17/03/1991

7,2

Khá

Khá

6,8

TB khá

Tb Khá

7,0

Khá

Tốt

Lê Văn

Quý

10/09/1992

6,7

TB khá

Khá

6,5

TB khá

Tb Khá

6,6

TB khá

Tốt

Nguyễn

Sinh

10/9/1990

7,5

Khá

Tốt

7,9

Khá

Tốt

7,7

Khá

Tốt

Nguyễn Thị

Thương

13/05/1992

6,3

TB khá

Khá

6,8

TB khá

Tốt

6,7

TB khá

Tốt

Nguyễn Thị Hoài

Thương

10/10/1992

6,7

TB khá

Khá

6,6

TB khá

Khá

6,7

TB khá

Tốt

Lê Thị Thùy

Trang

29/10/1992

7,0

Khá

Khá

8,0

Giỏi

Tốt

7,5

Khá

Tốt

Phạm Thị Kim

Uyên

06/05/1990

6,6

TB khá

Khá

6,8

TB khá

Khá

6,7

TB khá

Khá

Nguyễn Văn

Vui

26/04/1986

6,3

TB khá

Khá

6,5

TB khá

Khá

6,5

TB khá

Khá

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết