Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

668,739
10
198
182
56,416

Liên kết

KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN LỚP TIN HỌC
Cập nhật 21/08/2015 Lượt xem 351

Họ và tên

Ngày
sinh

NĂM 1

NĂM 2

TOÀN KHÓA

Học lực

Rèn luyện

Học lực

Rèn luyện

Học lực

Rèn luyện

Điểm

Xếp loại

Điểm

Xếp loại

Điểm

Xếp loại

Đào Đình Tuấn

Anh

06/02/1992

7,0

Khá

Khá

7,1

Khá

Khá

7,2

Khá

Khá

Trần Văn

Cường

04/04/1985

6,8

TB khá

Khá

7,3

Khá

Khá

7,1

Khá

Khá

Lê Đình

Dương

09/08/1991

6,3

TB khá

Khá

6,8

TB khá

Khá

6,6

TB khá

Khá

Trần Văn

Hải

16/06/1976

7,1

Khá

Khá

8,2

Giỏi

Tốt

7,7

Khá

Tốt

Lê Đăng

Khanh

20/09/1990

6,1

TB khá

Khá

6,0

TB khá

TB Khá

6,2

TB khá

TB khá

Võ Quốc

Lâm

25/01/1991

6,5

TB khá

Khá

6,9

TB khá

TB Khá

6,7

TB khá

Khá

Nguyễn Minh

Phương

22/03/1988

6,4

TB khá

Khá

6,9

TB khá

TB Khá

6,7

TB khá

TB Khá

Trịnh Minh

Quyết

03/02/1982

6,6

TB khá

Khá

7,3

Khá

Khá

7,0

Khá

Khá

Nguyễn Thanh

Tuấn

06/02/1992

6,3

TB khá

Khá

5,9

TB

TB

6,2

TB khá

TB

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết