Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

668,791
62
250
182
56,468

Liên kết

KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN LỚP HTKT K6 NGÀY
Cập nhật 21/08/2015 Lượt xem 369

Họ và tên

Ngày
sinh

NĂM 1

NĂM 2

TOÀN KHÓA

Học lực

Rèn luyện

Học lực

Rèn luyện

Học lực

Rèn luyện

Điểm

Xếp loại

Điểm

Xếp loại

Điểm

Xếp loại

Đào Tuấn

Anh

01/02/1989

7,0

Khá

Tốt

6,6

TB khá

Khá

6,8

TB khá

Khá

Trần Thị Mai

Chi

03/03/1986

7,5

Khá

Tốt

7,9

Khá

Tốt

7,8

Khá

Tốt

Nguyễn Việt

Chung

03/10/1988

6,5

TB khá

TB Khá

6,7

TB khá

TB

6,5

TB khá

TB Khá

Lê Thị Mỹ

Dung

12/08/1991

6,5

TB khá

Khá

6,6

TB khá

Khá

6,5

TB khá

Tốt

Hồ Văn

Dương

05/10/1988

6,2

TB khá

Khá

6,0

TB khá

TB Khá

6,0

TB khá

Khá

Trần Thị

Dưỡng

14/05/1992

6,3

TB khá

Tốt

6,8

TB khá

Khá

6,6

TB khá

Tốt

Lê Thị Thu

26/03/1993

6,6

TB khá

Khá

6,3

TB khá

Khá

6,4

TB khá

Khá

Hồ Thị

Hạ

01/09/1991

6,7

TB khá

Tốt

7,0

Khá

Tốt

6,8

TB khá

Tốt

Trương Thị Ngọc

Hân

13/11/1991

8,3

Giỏi

Tốt

9,0

Xuất sắc

Xuất sắc

8,6

Giỏi

Xuất sắc

Nguyễn Thị

Hằng

04/11/1991

6,6

TB khá

Tốt

6,7

TB khá

Khá

6,7

TB khá

Tốt

Trần Quang

Hòa

18/04/1987

8,0

Giỏi

Khá

8,0

Giỏi

Khá

7,9

Khá

Khá

Nguyễn Thị

Hoài

23/03/1989

7,2

Khá

Tốt

7,7

Khá

Tốt

7,4

Khá

Tốt

Trần Hữu

Hoàn

15/08/1991

6,7

TB khá

Tốt

6,7

TB khá

Khá

6,7

TB khá

Tốt

Nguyễn Viết

Hưng

17/09/1992

7,0

Khá

Khá

6,4

TB khá

TB Khá

6,6

TB khá

Khá

Hồ Thị

Hương

19/11/1990

7,7

Khá

Khá

8,1

Giỏi

Tốt

7,9

Khá

Tốt

Lê Thị Diễm

Hương

10/08/1993

6,5

TB khá

Khá

6,2

TB khá

Khá

6,4

TB khá

Khá

Lê Thị Thanh

Hương

14/12/1986

6,3

TB khá

Tốt

6,5

TB khá

Khá

6,4

TB khá

Tốt

Nguyễn Thị Thùy

Hương

06/08/1992

6,3

TB khá

Tốt

6,4

TB khá

Khá

6,4

TB khá

Tốt

Ngô Thị Thanh

Huyền

19/07/1986

5,8

TB

Tốt

6,5

TB khá

Khá

6,2

TB khá

Tốt

Đoàn Thị Mỹ

Lệ

30/08/1990

6,5

TB khá

Tốt

7,0

Khá

Tốt

6,7

TB khá

Tốt

Ngô Thị Thùy

Linh

20/12/1992

6,2

TB khá

Khá

6,2

TB khá

Khá

6,2

TB khá

Khá

Phạm Văn

Linh

02/09/1990

6,3

TB khá

Khá

6,3

TB khá

Khá

6,2

TB khá

Khá

Nguyễn Thị Kim

Loan

01/01/1983

6,2

TB khá

Khá

6,3

TB khá

TB Khá

6,3

TB khá

TB Khá

Nguyễn Hoàng

Long

24/06/1990

6,3

TB khá

Khá

6,6

TB khá

Khá

6,4

TB khá

Khá

Nguyễn Tuấn

Lực

24/03/1990

6,3

TB khá

Khá

7,0

Khá

Khá

6,6

TB khá

Khá

Dương Thị

Ly

10/11/1990

7,7

Khá

Tốt

8,6

Giỏi

Tốt

8,2

Giỏi

Tốt

Lê Thị

28/10/1993

7,2

Khá

Tốt

6,6

TB khá

Khá

7,0

Khá

Tốt

Lương Thị

21/03/1992

6,8

TB khá

Khá

6,2

TB khá

Khá

6,4

TB khá

Khá

Ngô Thanh

12/10/1988

6,4

TB khá

TB Khá

6,5

TB khá

Khá

6,4

TB khá

Khá

Hồ Thị Thu

Mai

01/04/1991

6,5

TB khá

Tốt

6,5

TB khá

Khá

6,5

TB khá

Tốt

Nguyễn Thị Tuyết

Mai

24/10/1990

6,5

TB khá

Tốt

6,1

TB khá

Khá

6,3

TB khá

Khá

Trần Thị Ngọc

Mai

18/04/1992

6,8

TB khá

Tốt

7,5

Khá

Tốt

7,2

Khá

Tốt

Trần Thị

Minh

01/02/1992

6,8

TB khá

Khá

7,3

Khá

Tốt

7,1

Khá

Tốt

Nguyễn Thị

Ngân

05/09/1992

6,2

TB khá

Khá

6,7

TB khá

Khá

6,6

TB khá

Khá

Lê Thị Thúy

Ngọc

29/10/1991

6,3

TB khá

Khá

6,5

TB khá

Khá

6,4

TB khá

Khá

Hồ Thị Ý

Nhi

08/07/1992

6,0

TB khá

Khá

6,4

TB khá

Khá

6,2

TB khá

Khá

Trương Thị Hoài

Nhi

12/12/1992

6,4

TB khá

Tốt

6,6

TB khá

Khá

6,6

TB khá

Tốt

Nguyễn Thị Hồng

Nhung

06/08/1992

6,6

TB khá

Khá

6,8

TB khá

Khá

6,8

TB khá

Khá

Hoàng Hữu

Phụng

05/07/1992

6,4

TB khá

Tốt

6,9

TB khá

Tốt

6,7

TB khá

Tốt

Nguyễn Thị Hoài

Phương

04/09/1991

6,9

TB khá

Khá

7,0

Khá

Khá

6,8

TB khá

Khá

Nguyễn Thị Hoài

Phương

01/09/1992

7,1

Khá

Khá

7,7

Khá

Tốt

7,4

Khá

Tốt

Đặng Thị

Quyên

31/07/1992

7,1

Khá

Tốt

6,7

TB khá

Khá

6,9

TB khá

Khá

Nguyễn Văn

Sang

20/05/1990

7,3

Khá

Tốt

7,5

Khá

Khá

7,4

Khá

Khá

Trần Thị

Son

20/11/1991

6,9

TB khá

Tốt

8,1

Giỏi

Tốt

7,6

Khá

Tốt

Lê Thị Tâm

Thanh

15/03/1990

6,2

TB khá

Tốt

7,1

Khá

Tốt

6,7

TB khá

Tốt

Lê Thị

Thảo

12/07/1991

5,9

TB

Khá

6,8

TB khá

Khá

6,4

TB khá

Khá

Phạm Thị Thu

Thạo

14/12/1992

6,1

TB khá

Khá

6,6

TB khá

Tốt

6,4

TB khá

Tốt

Nguyễn Lương

Thiện

02/03/1992

6,0

TB khá

Khá

6,3

TB khá

Khá

6,1

TB khá

Khá

Lê Thị

Thoa

20/05/1991

6,4

TB khá

Tốt

6,8

TB khá

Khá

6,6

TB khá

Khá

Trương Thị

Thoa

20/10/1992

7,2

Khá

Khá

7,2

Khá

Tốt

7,2

Khá

Tốt

Trần Thị

Thu

27/06/1991

6,3

TB khá

Tốt

6,7

TB khá

Khá

6,4

TB khá

Khá

Nguyễn Thị Thanh

Thương

26/03/1992

6,7

TB khá

Tốt

7,3

Khá

Tốt

7,0

Khá

Tốt

Trần Thanh

Thương

18/08/1986

7,0

Khá

Khá

6,9

TB khá

Khá

6,9

TB khá

Khá

Hoàng Thị

Thùy

20/09/1991

7,2

Khá

Khá

6,9

TB khá

Khá

7,1

Khá

Khá

Lê Thị Thanh

Thủy

02/04/1991

6,4

TB khá

Khá

6,1

TB khá

Khá

6,3

TB khá

Khá

Nguyễn Thị Thanh

Trâm

25/09/1991

6,0

TB khá

Khá

6,0

TB khá

Khá

6,0

TB khá

Khá

Trần Thị Hoài

Trâm

29/02/1991

6,1

TB khá

Tốt

5,9

TB

Tốt

6,1

TB khá

TỐt

Trịnh Minh

Triển

25/05/1988

6,5

TB khá

Tốt

6,7

TB khá

Khá

6,5

TB khá

Khá

Trương Thế

Trường

07/07/1991

5,9

TB

TB Khá

6,1

TB khá

TB

5,9

TB

TB Khá

Nguyễn Thanh

Tùng

21/06/1991

5,6

TB

Khá

6,0

TB khá

TB Khá

5,9

TB

Khá

Nguyễn Thị

Tuyết

03/11/1991

6,6

TB khá

Tốt

6,5

TB khá

Khá

6,6

TB khá

Tốt

Nguyễn Thị

Ty

19/12/1990

6,1

TB khá

Tốt

6,4

TB khá

Khá

6,3

TB khá

Khá

Nguyễn Thị

Ty

11/04/1986

7,1

Khá

Tốt

7,0

Khá

Tốt

7,1

Khá

Tốt

Trần Thị

Vân

20/07/1991

7,9

Khá

Tốt

8,7

Giỏi

Tốt

8,3

Giỏi

Tốt

Lê Thiên

20/04/1991

5,6

TB

Khá

6,5

TB khá

Khá

6,1

TB khá

Khá

Nguyễn Viết

16/06/1987

6,1

TB khá

TB Khá

6,1

TB khá

TB

6,0

TB khá

TB Khá

Phan Thị Cẩm

Yên

19/07/1992

6,5

TB khá

Khá

6,6

TB khá

Khá

6,6

TB khá

Khá

Cao Thị Minh

Dương

20/05/1989

6,9

TB khá

Khá

7,2

Khá

Tốt

7,0

Khá

Tốt

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết