Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

668,799
70
258
182
56,476

Liên kết

KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN LỚP HTKT K6 TỐI
Cập nhật 21/08/2015 Lượt xem 348

Họ và tên

Ngày
sinh

NĂM 1

NĂM 2

TOÀN KHÓA

Học lực

Rèn luyện

Học lực

Rèn luyện

Học lực

Rèn luyện

Điểm

Xếp loại

Điểm

Xếp loại

Điểm

Xếp loại

Lê Thị Thùy

Dương

29/12/1988

8,8

Giỏi

Tốt

8,1

Giỏi

Khá

7,9

Khá

Tốt

Lê Thị

Hiền

22/03/1983

8,3

Giỏi

Tốt

7,8

Khá

Tốt

7,9

Khá

Tốt

Tô Thị Thanh

Hương

04/02/1989

8,0

Giỏi

Khá

6,6

TB khá

Khá

6,8

TB khá

Tốt

Nguyễn Ngọc

Mười

28/09/1985

7,4

Khá

Khá

4,8

Yếu

TB

5,7

TB

TB Khá

Nguyễn Thị

Oanh

01/07/1988

8,9

Giỏi

Tốt

7,3

Khá

Khá

7,6

Khá

Khá

Nguyễn Thị

Phúc

22/04/1982

8,0

Giỏi

Tốt

7,1

Khá

Khá

7,3

Khá

Khá

Lê Văn

Thành

18/03/1989

8,0

Giỏi

Khá

6,4

TB khá

Khá

6,6

TB khá

Khá

Nguyễn Thị

Tiểm

25/07/1976

8,4

Giỏi

Tốt

7,1

Khá

Tốt

7,3

Khá

Tốt

Hoàng Thị

Tín

26/09/1987

8,8

Giỏi

Tốt

7,7

Khá

Tốt

7,8

Khá

Tốt

Nguyễn Thái Nam

Trân

06/03/1992

8,9

Giỏi

Tốt

7,1

Khá

Tốt

7,6

Khá

Tốt

Hồ Minh

Tuấn

12/04/1989

7,8

Khá

Khá

7,0

Khá

Khá

7,0

Khá

Tốt

Trần Đăng

Thuẩn

01/07/1987

7,5

Khá

Khá

6,5

TB khá

Khá

6,5

TB khá

Khá

Dương Thị

Dịu

03/09/1987

6,4

TB khá

Khá

6,3

TB khá

Khá

6,4

TB khá

Khá

Nguyễn Thị Ngọc

02/09/1990

7,5

Khá

Tốt

6,7

TB khá

Khá

6,6

TB khá

Khá

Lê Thị

Thúy

07/07/1991

7,5

Khá

Tốt

7,0

Khá

Khá

6,8

TB khá

Khá

Trần Thị

Hóa

27/08/1988

6,6

TB khá

Khá

6,5

TB khá

Tốt

6,5

TB khá

Khá

Trần

Hổ

01/05/1983

6,7

TB khá

Khá

6,9

TB khá

Tốt

6,9

TB khá

Tốt

Trần Thị

Linh

20/04/1991

6,3

TB khá

Khá

6,7

TB khá

Tốt

6,5

TB khá

Tốt

Lê Mậu

Long

04/04/1986

6,1

TB khá

Khá

6,1

TB khá

Khá

6,3

TB khá

Khá

Nguyễn Thị Hồng

Phước

30/11/1991

6,2

TB khá

Khá

6,8

TB khá

Tốt

6,5

TB khá

Tốt

Nguyễn Thị Thanh

Tuyền

23/03/1971

5,0

TB

Khá

6,8

TB khá

Tốt

6,8

TB khá

Tốt

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết