Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị - Đạo đức - Tri thức - Sáng Tạo

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

668,804
75
263
182
56,481

Liên kết

KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG
Cập nhật 21/08/2015 Lượt xem 430

Họ và tên

Ngày
sinh

NĂM 1

NĂM 2

TOÀN KHÓA

Học lực

Rèn luyện

Học lực

Rèn luyện

Học lực

Rèn luyện

Điểm

Xếp loại

Điểm

Xếp loại

Điểm

Xếp loại

Nguyễn Đình

An

27/12/1986

5,8

TB

TB Khá

6,3

TB khá

Khá

6,1

TB khá

TB khá

Nguyễn Văn

An

15/03/1986

5,6

TB

Khá

6,4

TB khá

Khá

5,8

TB

Khá

Trần Tuấn

Anh

28/06/1988

5,4

TB

TB Khá

6

TB khá

Khá

5,5

TB

TB khá

Trần Việt

Đức

04/08/1987

7,3

Khá

Tốt

8

Giỏi

Tốt

7,4

Khá

Tốt

Đinh Trường

Giang

13/06/1988

6,6

TB khá

Khá

5,6

TB

TB khá

6,0

TB khá

TB khá

Lâm Trường

Giang

05/05/1988

6,7

TB khá

Khá

7,1

Khá

Khá

6,7

TB khá

Khá

Nguyễn Minh

Hải

22/10/1984

7,5

Khá

Tốt

8,7

Giỏi

Tốt

7,7

Khá

Tốt

Trần Minh

Hiền

21/10/1988

6,4

TB khá

Khá

6,8

TB khá

Khá

6,3

TB khá

Khá

Nguyễn Ngọc

Hiếu

25/12/1989

6,6

TB khá

Tốt

7,6

Khá

Tốt

6,9

TB khá

Tốt

Nguyễn Đăng

Hoài

31/07/1985

6,6

TB khá

Tốt

7

Khá

Khá

6,6

TB khá

Khá

Trần Văn

Khánh

20/11/1983

7,8

Khá

Tốt

8,9

Giỏi

Tốt

8,0

Giỏi

Tốt

Võ Duy

Linh

02/10/1983

8,3

Gioit

Tốt

8,8

Giỏi

Tốt

8,2

Giỏi

Tốt

Nguyễn Dư

Mẫn

12/03/1986

5,2

TB

Khá

6,5

TB khá

Khá

5,6

TB

Khá

Nam

24/07/1984

7,4

Khá

Tốt

7,6

Khá

Khá

7,2

Khá

Khá

Trần Văn

Nguyên

10/04/1985

6,2

TB khá

TB Khá

7,1

Khá

Khá

6,4

TB khá

TB khá

Trần Văn

Quyết

21/10/1988

5,6

TB

TB Khá

6

TB khá

TB khá

5,6

TB

TB

Nguyễn Hồng

Sâm

07/11/1985

6,1

TB khá

Khá

6,8

TB khá

Khá

6,2

TB khá

Khá

Nguyễn Văn

Thơ

24/07/1989

6,7

TB khá

Tốt

7

Khá

Khá

6,7

TB khá

Khá

Nguyễn Trung

Tín

02/02/1988

6,7

TB khá

Tốt

6,9

TB khá

Khá

6,6

TB khá

Khá

Lê Anh

Tuấn

22/10/1986

6,2

TB khá

TB

6,1

TB khá

TB

6,1

TB khá

TB

Lê Anh

Tuấn

04/01/1989

6,5

TB khá

Khá

6,8

TB khá

TB khá

6,5

TB khá

TB khá

Nguyễn Văn

Vịnh

13/01/1989

6,1

TB khá

TB

6,2

TB khá

TB khá

5,9

TB

TB khá

Lê Thanh

Ý

13/09/1989

7,3

Khá

Tốt

8,2

Giỏi

Tốt

7,5

Khá

Tốt

Nguyễn Công

Thái

10/02/1988

6,1

TB khá

Khá

6,9

TB khá

Khá

6,2

TB khá

Khá

Nguyễn

Thành

08/05/1987

5,7

TB

Khá

7

Khá

Khá

6,1

TB khá

Khá

 

Thư viện trực tuyến

Thư viện hình ảnh

TT Ngoại Ngữ-Tin Học

Sinh viên cần biết